Capita Selecta grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit

Sander Kramer Geschreven door 08-12-2021

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M. en S.P.M. Kramer LL.M., beiden als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl en sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Dit artikel beschrijft een capita selecta op het gebied van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit tussen België, Nederland en Duitsland, met de bedoeling de grensoverschrijdende beroepsbeoefenaars meer bewust te maken van deze problematiek. Daarbij wordt het belang van informatieverstrekking en kennisdeling benadrukt. Hier zal worden ingegaan op de obstakels en uitdagingen op het gebied van patiëntenmobiliteit. Niettemin is grensoverschrijdende gezondheidszorg niet alleen relevant voor patiënten, maar kunnen er ook belemmeringen met betrekking tot de ziektekostenverzekering ontstaan wanneer een persoon activiteiten verricht aan de andere kant van de grens. Hierbij worden grensoverschrijdende stages als voorbeeld gebruikt om te illustreren dat deze problematiek wijdverbreid is.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.