Naar een gezond en zeker pensioen dankzij de financiële huisarts

Pim Mertens Geschreven door 16-03-2020

Auteurs: mr. S.H.W.A. Bemelmans en mr. drs. P.J.T. Mertens, als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be) en respectievelijk als wetenschappelijk coördinator verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Tijdens de negende editie van het Pensioenseminar bij de Universiteit Maastricht(1) is stilgestaan bij de samenhang tussen pensioenen, zorg, wonen en werk en bij de vraag hoe dit in onderling verband gebracht kan worden en daarmee kan bijdragen aan de levensstandaard van ouderen. Daarbij dienen meerdere perspectieven in ogenschouw te worden genomen, waaronder de nieuwe technologische ontwikkelingen. Met als thema 'De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?', werd gedurende het Pensioenseminar via de ‘Outside In’ benadering pensioen bekeken vanuit meerdere invalshoeken. Hierbij is gebleken dat welvaart en welzijn vaak hand in hand gaan. Dit artikel licht de bevindingen, aanbevelingen en conclusies uit die tijdens het Pensioenseminar aan bod zijn gekomen.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.