Nederlands pensioen in eigen beheer: heffingskorting en progressievoorbehoud nog steeds discussiepunt met Belgische fiscus

Sofie Matthys Geschreven door 29-06-2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Nederlandse wet uitfasering pensioenen in eigen beheer maakte vanaf 1 juli 2017 een einde aan de opbouw van een zogenaamd pensioen in “eigen beheer”. Een Nederlandse directeur-grootaandeelhouder (dga) – vergelijkbaar met een Belgische bedrijfsleider – kon op die manier een pensioen opbouwen waarbij het beheer van de pensioenbijdragen en de uitbetaling ervan werd gemonitord door de eigen onderneming, in de plaats van door een professioneel pensioenfonds.(1) Ten gevolge van voornoemde wet hebben veel dga’s ervoor gekozen om hun reeds opgebouwde pensioenen af te kopen (met korting op de belastbare grondslag). De afkoop van het Nederlandse pensioen in eigen beheer heeft in België echter tot veel discussie geleid, waar recente rechtspraak in het voordeel van de belastingplichtige pleit. De potentiële impact van het MLI bij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland verdient evenwel de nodige belangstelling.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.