Sociale zekerheidspuzzelen voor gevorderden: een grensarbeider op uitzending buiten de Europese Unie

Evelien de Jong Geschreven door 31-05-2022

Auteur: Evelien de Jong, Senior manager, EY Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In een eerder artikel schreef ik al over een uitspraak van de rechtbank aangaande de sociale zekerheidspositie van een grensarbeider die op uitzending gaat naar een Verdragsland.(1) De zaak betrof een inwoner van België die door zijn Nederlandse werkgever voor 12 maanden naar China werd uitgezonden. De rechtbank bepaalde dat het Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China van toepassing was op betrokkene en dat de SVB een zogenoemde “Verklaring toepasselijke wetgeving” (hierna: CoC) moest afgeven waaruit blijkt dat het Nederlandse sociale zekerheidsrecht van toepassing is. De SVB ging echter tegen deze uitspraak in hoger beroep. Volgens de SVB kan de detacheringsbepaling uit het verdrag niet toegepast worden op grensarbeiders. Dit zou betekenen dat betrokkene niet in Nederland verzekerd kan blijven gedurende de uitzending. Onlangs is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) gepubliceerd(2). De Raad bepaalt dat de SVB het sociale zekerheidsverdrag Nederland-China ook toe dient te passen op werknemers die voorafgaand aan de uitzending niet in Nederland wonen.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.