Verhoogde én bevrijdende Belgische bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse seizoenarbeiders

Yves Cuypers Geschreven door 29-06-2022

Auteurs: Yves Cuypers en Arno Foket, respectievelijk Senior Manager People Advisory Services bij EY Tax Consultants BV, België (yves.cuypers@be.ey.com) en Consultant People Advisory Services, EY Tax Consultants BV/SRL, België (Arno.Foket@be.ey.com)

Begin 2021 werd een grondige wijziging van de Belgische bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse seizoenarbeiders doorgevoerd. Dit heeft grote impact op de fiscale situatie van zowel de werknemer als de werkgever in de land- en tuinbouwsector. Verhoging van het tarief van de bedrijfsvoorheffing heeft een negatieve impact op het nettoloon van seizoenarbeiders. Maar het bevrijdend karakter zal dan weer een positieve impact hebben, aangezien de aangifteplicht en belastingdruk van de seizoenarbeider soms wegvalt. In dit artikel wordt op de voor- en nadelen van de wijzigingen ingegaan.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.