Verleg de grenzen van uw kennis

Evelien de Jong Geschreven door 16-12-2016

Auteur: Evelien de Jong, verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Sjors Meesters werkt al sinds jaar en dag met grote tevredenheid als salarisadministrateur bij een internationaal georiënteerde universiteit. Hoewel hij al veel complexe situaties gezien heeft, blijven de aanstellingen met een internationaal tintje bij hem voor hoofdbrekens zorgen. Helemaal nu de kogel van de nieuwe Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren door de Eerste Kamer is. Toen hij las dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 8 november 2016 had aangenomen, vroeg hij zich direct af of dit ook voor “zijn” internationale ambtenaren gevolgen zou kunnen hebben. Zou deze nieuwe wet er toe kunnen leiden dat hun sociale zekerheidspositie wijzigt? Met toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening 883/2004 kon hij nu vaak “achterover leunen”. Deze verordening kent immers een speciale aanwijsregel, die bepaalt dat ambtenaren uitsluitend sociaal verzekerd zijn in het land waar de dienst ressorteert waarbij zij werkzaam zijn. Zodoende hoefde de universiteit, meestal, uitsluitend Nederlandse sociale zekerheidspremies af te dragen. Premieafdracht en registratie in het andere woon/werkland van de ambtenaar was daardoor niet vaak aan de orde.

Sjors maakt zich voornamelijk zorgen over professor Renate Popkitsch. Zij woont in Duitsland en heeft een parttime aanstelling (0,8 FtE) bij de Nederlandse universiteit. Haar onderzoek verricht ze structureel één dag per week vanuit haar Duitse home-office. Momenteel is zij sociaal verzekerd in Nederland en draagt de universiteit Nederlandse sociale zekerheidsbijdragen voor haar af. Daarnaast vraagt hij zich af of de sociale zekerheidspositie van dr. Piet van der Zelf zal veranderen. Hij woont in Nederland en heeft zowel een parttime aanstelling bij de Nederlandse universiteit (0,5 FtE) als een aanstelling bij een Belgische universiteit (0,5 FtE). Ook hij is momenteel in Nederland sociaal verzekerd.

Vragen:

  1. Wanneer zal de Wet Normalisering Ambtenaren in werking treden?
  2. Zal de Wet Normalisering Ambtenaren de sociale zekerheidspositie van professor Popkitsch en dr. Van der Zelf wijzigen?

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.