Aanmelden webinar "De vaste inrichting"


U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor de studieochtend "De vaste inrichting".

Datum: Donderdag 20 juni 2024, 9.30 – 12.45 uur

Locatie: Online (via Zoom), u ontvangt tevoren een inlogcode en eenvoudige gebruiksinstructies.

Prijs: De kosten bedragen € 395,- (excl. btw). U ontvangt tevoren een factuur.

Als u zich inschrijft wordt u opgenomen in ons klantenbestand. U ontvangt enkele keren per jaar een aanbod van relevante programma's. Op elk moment kunt u zich daarvoor uitschrijven. Zie hier voor ons privacystatement.

* verplichte velden

Persoonlijke gegevens
Opleidingspunten
Bedrijfsgegevens

Nieuws

 • Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar als scholingsuitgaven

  21-06-2024

  Bij het Hof 's-Hertogenbosch is in geschil of scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat belanghebbende recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat de betaling het karakter had van een waarborgsom en er dus sprake is van een depotstorting. Het collegegeld is pas verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven.

  Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1921

  Lees meer...
 • Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringwet is niet met IB te verrekenen

  20-06-2024

  Belanghebbende woonde sinds 1997 in Spanje, waar hij een AOW-uitkering ontving en pensioenuitkeringen van drie Nederlandse pensioenfondsen. Op die uitkeringen werd een buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. Hij vermeldde deze buitenlandbijdragen in zijn aangiften IB als loonheffing, maar de inspecteur corrigeerde de aangiften en verrekende de buitenlandbijdragen niet als voorheffing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens. Gelet op artikel 9.2 Wet IB 2001 was de buitenlandbijdrage geen voorheffing die verrekenbaar is met de op de aanslag verschuldigde IB.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1918

  Lees meer...
 • Duitsland werkt aan snellere visumprocedures buitenlandse werknemers

  19-06-2024

  Duitsland is bezig de visumprocedures voor werknemers uit het buitenland te versnellen om zo nijpende personeelstekorten tegen te gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock wordt hier extra spoed achter gezet, onder meer door digitalisering. Dat zei ze tijdens een bijeenkomst van haar politieke partij, de Groenen.

  Bron: ANP, 18 juni 2024

  Lees meer...
 • EU-taskforce telewerken vindt geen oplossing: OESO moet het doen

  18-06-2024

  De taskforce telewerken, die onder het Belgische voorzitterschap van de EU was opgericht om oplossingen te vinden voor de belastingheffing op telewerk, heeft geen consensus kunnen bereiken. Dat is gebleken tijdens het onlangs gehouden Cross-Border Workers Colloquium waar de resultaten van de taskforce zijn gepresenteerd. De taskforce heeft aangegeven dat de kwesties rond belastingheffing niet uitsluitend Europees zijn. De taskforce is daarom tot de conclusie gekomen dat de OESO een beter forum is om dit te onderzoeken. De OESO heeft voor de rest van dit jaar bijeenkomsten gepland in werkgroepen die zich zullen bezighouden met dit onderwerp. De fiscale behandeling van de inkomsten verdiend met telewerken zijn essentieel voor de arbeidsmobiliteit en het aantrekken van talent.

  Bron: Nieuwsbrief SOFIE, 11 juni 2024

  Lees meer...
 • Evaluatie extraterritoriale kosten- en 30%-regeling openbaar

  17-06-2024

  Onderzoeksbureau SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de extraterritoriale kosten- en 30%-regeling. Daaruit blijkt dat de 30%-regeling doeltreffend is door het aantrekken van kennismigranten en daarmee een bijdrage kan leveren aan het vestigingsklimaat. Bij afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is het voor vermogende werknemers door de 30%-regeling nog steeds aantrekkelijk om naar Nederland te komen. De ETK-regeling is wegens niet-gebruik deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten.

  Bron: Kamerbrief Aanbieding rapport Evaluatie ETK en 30%-regeling, 14 juni 2024

  Lees meer...