20 september 2022, 's-Hertogenbosch

6 oktober 2022, Tilburg

11 oktober 2022, Amersfoort

8, 15 en 22 november 2022, Woerden

24 november 2022, 's-Hertogenbosch

8 december 2022, Utrecht

19 en 26 januari 2023, Utrecht

9 februari 2023, 's-Hertogenbosch

16 maart 2023, 's-Hertogenbosch

Start wanneer u wilt, eerstvolgend:
21 juli 2022 (schriftelijk)

1e maandag van de maand, 's-Hertogenbosch of online