Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Sociale verzekeringspremies in de binnenvaart uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2023

In een brief wordt uitgebreid beschreven op welke wijze sociale verzekeringspremies worden geheven bij werknemers werkzaam in de binnenvaart. Vaststelling van de premieplicht, dubbele afdracht etc. komt aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2023

Lees meer...

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2023

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

Lees meer...

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2023

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

Lees meer...

Volledig werkloze krijgt WW uit woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2023

B, inwoner van Nederland, werkt voor een Zwitserse werkgever buiten Nederland. B wordt volledig werkloos. B heeft dan recht op een Nederlandse WW-uitkering (woonlidstaat), alsof hij tijdens het werken in Nederland onderworpen was geweest.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:891

Lees meer...

Informatiebeschikking terecht genomen op basis buitenlandse gegevens

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2023

Vanuit Duitsland is de inspecteur spontaan bericht dat O in Luxemburg bankrekeningen aanhield. Met een informatiebeschikking heeft de inspecteur nadere informatie bij O opgevraagd. Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3885

Lees meer...

Bij verzoek 30%-regeling is ontvangstdatum beslissend.

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2023

Of een verzoek toepassing 30%-regeling binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling tijdig is ontvangen, moet getoetst worden op basis van de datum van ontvangst bij de inspecteur. De verzenddatum is niet relevant.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:624

Lees meer...

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2023

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

Lees meer...

Spaanse pensionado kan doorbetaald pensioen niet aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2023

X woont in Spanje. Zijn Nederlandse oudedagsvoorzieningen zijn voor 80,32% belast in Nederland. Hij betaalt een deel van het pensioen aan zijn ex-echtgenote. Deze doorbetaling leidt in Nederland niet tot aftrek.

Bron: 15 mei 2023, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:2776

Lees meer...

Nieuw kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2023

Het nieuwe kwartaaloverzicht multilateraal instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Nieuw is dat het MLI vanaf 1 januari 2024 van toepassing is op de belastingverdragen met Hong Kong en Roemenië.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 mei 2023

Lees meer...

Inwoner België heeft recht op Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2023

Door een hoog box 3-inkomen wordt niet voldaan aan de 90%-voorwaarde van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In woonland België bestaat geen recht op faciliteiten. Nederland moet dan toch aftrek verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777

Lees meer...

Engelse allowance is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2023

Een inwoner van Nederland ontvangt uit het VK een Employment and Support Allowance van The Pension Service. Deze sociale zekerheidsuitkering is volgens de Wet op de inkomstenbelasting en het belastingverdrag in Nederland belast.

Bron: Belastingdienst Fiscaal Forum Dienstverleners, 3 mei 2023

Lees meer...

In Nederland afgestudeerde Indiër is geen ingekomen werknemer

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2023

Een indiër verblijft met zijn echtgenote voor een Master-opleiding en stage in Nederland. Hij heeft nog nauwe banden met India. In zijn zoekjaar heeft hij een baan aanvaard in Nederland. Hij heeft geen recht op de 30%-regeling omdat hij in Nederland woont.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3450

Lees meer...

Update leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2023

De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is geactualisserd. Het gaat o.m. aanpassingen van al bestaande constructies, uitleg over het meldingsportaal en voorbeelden van belastingvoordeel en de main benefit test.

Bron: Staatscourant, 28 april 2023, nr. 11790

Lees meer...

A1-verklaring is bindend voor inspecteur

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2023

De inspecteur heeft terecht de afgegeven A1-verklaring gevolgd. Hij heeft geen discretionaire bevoegdheid deze te passeren. Tevens heeft de inspecteur geen zelfstandige bevoegdheid Liechtensteinse premies te verrekenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2245

Lees meer...

Belastingverdrag met Cyprus in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2023

Het nieuwe belastingverdrag met Cyprus, dat is getekend op 1 juni 2021, is op 5 mei 2023 in werking getreden. Voor de inkomsten- en loonbelasting zal het belastingverdrag van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024.

Bron: Staatsblad 4 mei 2023, Stb. 2023-150

Lees meer...

In Marokko verblijvende DGA woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2023

J heeft de Nederlandse nationaliteit en is directeur-groot-aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap. Ondanks zijn verblijf van maar 30 dagen in Nederland is hij gezien de banden met Nederland inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 maart 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:556

Lees meer...

Besluit vermijding dubbele belasting geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2023

Het besluit vermijding van dubbele belasting onder belastingverdragen en andere regelingen ter voorkoming van dubbele belasting van 18 juli 2008 is geactualiseerd. Enkele verouderde bepalingen zijn vervallen en enkele nieuwe toegvoegd.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 april 2023

Lees meer...

Wijzigingswet Belastingregeling Nederland - Curaçao

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2023

De Belastingregeling Nederland - Curacao wordt gewijzigd. De wijzigingen betreffen vooral bepalingen om verdragsmisbruik te voorkomen (BEPS-maatregelen). Onder meer is een beperktere toepassing van de evenredigheidsmethode opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 april 2023

Lees meer...

Ook voor buitenlandse belastingplichtige (straks) DigiD machtigen

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2023

Vanaf 4 juli 2023 kan een buitenlandse belastingplichtige een financieel dienstverlener machtigen met DigiD Machtigen. De belastingplichtige heeft dan eerst zelf een DigiD nodig, die via Logius aangevraagd kan worden.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 26 april 2023

Lees meer...

Ministerraad akkoord met nieuwe belastingverdrag met Spanje

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2023

Het nieuwe belastingverdrag met Spanje lijkt dan toch definitief tot stand te komen nu de Ministerraad akkoord is gegaan. Inhoudelijk is over het nieuwe belastingverdrag nog weinig bekend. De tekst volgt later.

Bron: Ministerraad, 26 april 2023

Lees meer...

Stamrechtuitkeringen zijn op grond arbeidsartikel belast

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

A woont in het VK en heeft de uitkeringen uit zijn ontslagstamrecht niet in laten gaan op de 65-jarige leeftijd. De termijnen zijn op grond van de Wet LB belast. Het arbeidsartikel wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 6 april 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:920

Lees meer...

Belanghebbende bewijst niet inwoner van Nederland te zijn

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

M maakt niet aannemelijk dat hij in Spanje aan de belastingheffing is onderworpen op grond van zijn woonplaats of verblijf. Er is wel een duurzame band met Nederland. M is voor de nationale wetgeving en het belastingverdrag inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1363

Lees meer...

SVB is niet verplicht mee te werken aan gesplitste onderwerping

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2023

De SVB hoeft niet mee te werken om via een art. 16-overeenkomst te komen tot een gesplitste onderwerping aan meer dan één sociale zekerheidswetgeving. Belanghebbende is verzekerd in België waar hij als ambtenaar werkzaam was.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 maart 2023: ECLI:NL:CRVB:2023:588

Lees meer...

Vrijgesteld inkomen internationale organisatie beïnvloed niet ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2023

Bij het berekenen van de hoogte ouderenkorting mag vrijgesteld pensioen van de Europese Investeringsbank niet worden meegenomen. Voor het drempelbedrag bij de giftenaftrek wordt dit vrijgesteld pensioen wel meegenomen

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:4587

Lees meer...

Schumacker-jurisprudentie strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2023

De Schumacker-prudentie van het Hof van Justitie EU is in strijd met het EU-recht. Het is onduidelijk welk land en op welke wijze fiscale faciliteiten moet verlenen als een werknemer in meerdere landen werkt. De Hoge Raad zou prejudiciële vragen moeten stellen.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 31 maart 2023, ECLI:NL:PHR:2023:442

Lees meer...

Standpunten Kennisgroepen over art. 15 en 18 OESO-modelverdrag openbaar

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2023

Er zijn 42 standpunten (o.a. over de coronamaatregelen en ontslagvergoedingen) gepubliceerd over het artikel voor niet-zelfstandige arbeid en het lijfrente-artikel in alle Nederlandse belastingverdragen en het OESO-modelverdrag. 

Bron: Ministerie van Financiën, 23 maart 2023

Lees meer...

Hoge Raad legt bestuurdersbegrip wederom formeel uit

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2023

Voor de uitleg van het begrip ‘lid van de raad van beheer’ in het belastingverdrag Nederland-Brazilië is sprake van een formeel bestuurdersbegrip: een formele aanstelling of benoeming tot lid van de raad van beheer is vereist.

Bron: Hoge Raad, 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:648

Lees meer...

Tekst kaderovereenkomst telewerken en sociale zekerheid is bekend

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2023

De kaderovereenkomst die regelt dat werknemers die minder dan 50% telewerken verzekerd blijven in de werkstaat is openbaar geworden. Nederland, Duitsland en België onderschrijven de overeenkomst.

Bron: Tweede Kamer, 17 april 2023

Lees meer...

Ook niet in Nederland belast inkomen bepaalt hoogte arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2023

Y emigreert in 2019 van Duitsland naar Nederland. Y blijft in Duitsland werken. Bij de hoogte van de arbeidskorting moet ook het niet in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen, inclusief het inkomen over de periode dat Y nog in Duitsland woonde.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:1812

Lees meer...

Verhulde lening woning beperkt voorkoming in box 3

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2023

F woont in Nederland en heeft een Franse woning in box 3. Bij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, moet met de lening voor de aankoop van de woning rekening worden gehouden. F maakt niet aannemelijk dat de lening op een beleggingsrekening ziet.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:4288

Lees meer...

Nederduitser is geen kwalifcerende buitenlands belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2023

X woont in Duitsland en ontvangt Nederlandse en Duitse uitkeringen. € 12.944 (ABP-pensioen) is in Nederland belast en € 15.946 (Duitse en Nederlandse SV-uitkeringen) in Duitsland. X is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1811

Lees meer...

Uit arbeid verkregen uitkeringen zijn geen lijfrente voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2023

Voor de toepassing van een belastingverdrag wordt een overbruggingsuitkering beroepsvoetballers niet aangemerkt als een lijfrente. Op basis van het sportersartikel van het belastingverdrag zijn de uitkeringen aan de inwoner van Australië in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 14 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:572

Lees meer...

Verzoek om teruggaaf dividendbelasting moet (meestal) digitaal

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2023

Met ingang van 1 april is in de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst opgenomen dat vrijwel alle verzoeken om teruggaaf dividendbelasting nog uitsluitend elektronisch kunnen worden ingediend. De handelwijze is afhankelijk van de aard van het verzoek.

Bron: Staatscourant, 27 maart 2023, nr. 8551

Lees meer...

Invaliditeitspensioen internationale organisatie is belast

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2023

M, inwoner, krijgt een invaliditeitspensioen van een internationale organisatie. De vrijstelling van salaris genoten van deze internationale organisatie is niet van toepassing nu M zijn functie niet meer vervult. De arbeidsongeschiktheidsuitkering is volledig belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1390

Lees meer...

Niet ingezetene is niet verzekerd voor de Wlz

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2023

Hoewel R een grote binding met Nederland heeft, is de binding niet zo groot dat R een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. R kan niet als inwoner worden aangemerkt en is daarmee niet verzekerd voor de Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 16 februari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:284

Lees meer...

Sociale zekerheid en telewerken, 50% wordt de norm

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

Tot 50% van de arbeidstijd telewerken leidt niet tot wijziging van de sociale zekerheidswetgeving. Men raakt dan niet in het woonland sociaal verzekerd. Dit staat in de kaderovereenkomst die Nederland gaat ondertekenen en op 1 juli 2023 in moet gaan.

Bron: Ministerie van SZW, 12 april 2023

Lees meer...

Zonder kwalificerende buitenlandse belastingplicht geen eigenwoningaftrek

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

A woont in België en is gehuwd met B. A is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, B niet. A kan dan alleen zijn deel van de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning in België aftrekken. Het deel van B is niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:837

Lees meer...

AOW van inwoner Thailand is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2023

A woont in Thailand en geniet een AOW en een oorlogspensioen. De AOW is een Nederlandse bron van inkomen en in Nederland belast. Het belastingverdrag is niet van toepassing op de AOW. Het oorlogspensioen is niet in Nederland belast met een beroep op opgewekt vertrouwen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1098

Lees meer...

Remittance-bepaling met Malta leidt tot heffingsrecht Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2023

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner, zonder vaste inrichting in Nederland. Er wordt geen winst naar Malta overgemaakt, zodat Malta door de remittance-bepaling in het Maltese recht niet heft. Nederland mag dan vennootschapsbelasting heffen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:808

Lees meer...

Informatieblad aangifte Oekraïense ontheemden

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2023

Er is een webinar geweest voor Oekraïense ontheemden die een aangifte inkomstenbelasting 2022 willen of moeten invullen. De gestelde vragen tijdens het webinar hebben geleid tot een informatieblad, waarin de antwoorden op de vragen zijn opgenomen.

Bron: Belastingdienst, 6 april 2023

Lees meer...

Bij terugkeer na uitzending geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2023

O werkte in Nederland maar had geen recht op de 30%-regeling door de hoogte van zijn salaris. Na een uitzending van 1 jaar keert O terug naar Nederland. O kan dan geen beroep doen op de 30%-regeling, omdat O voorafgaande aan de uitzending geen 30%-regeling had.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 februari 2023 ECLI:NL:RBZWB:2023:848

Lees meer...

Loon van in Zwitserland wonende Piloot is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2023

P woont in Zwitserland en werkt als piloot in het internationaal verkeer voor een Nederlandse vliegmaatschappij. Het loon is op basis van het belastingverdrag uit 2010 in feite slechts in Nederland onderworpen aan de belasting. Nederland mag het volledige loon belasten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1017

Lees meer...

Niet-inwoner kan binnenkort fiscaal dienstverlener machtigen

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2023

Vanaf 4 juli 2023 is het mogelijk om als buitenlandse belastingplichtige een fiscaal dienstverlener te machtigen met DigiD Machtigen. De belastingplichtige heeft dan zelf geen DigiD nodig, maar kan Logius bellen om een fiscaal dienstverlener te machtigen.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 29 maart 2023

Lees meer...

Standpunt verzekeringsplicht door rechter herzien

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2023

Het Gerechtshof herziet een uitspraak uit 2019 betreffende een rijnvarende. Uit een regularisatieverzoek waarmee de SVB in 2021 heeft ingestemd, is duidelijk geworden dat de rijnvarende in 2007 en 2009 in Luxemburg sociaal verzekerd was.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2454

Lees meer...

UWV kan mate invaliditeit niet altijd alleen bepalen

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2023

UWV heeft bij een onderzoek naar de mate van invaliditeit voor een WIA-uitkering alleen onderzoek in Nederland gedaan. UWV moet, bij concrete aanwijzingen, echter ook rekening houden met bevindingen van bevoegde organen uit andere EU-lidstaten.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 27 februari 2023, 20/3195 WIA

Lees meer...

Administratieve commissie sociale zekerheid stelt thuiswerkgrens op 49%

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2023

Een administratieve commissie van de EU heeft naar verluidt een aanbeveling over telewerken geformuleerd. Grensarbeiders blijven sociaal verzekerd in het werkland als ze maximaal 49% van hun tijd thuis werken, is het voorstel aan de lidstaten.

Bron: Diverse (niet officiële) bronnen, 3 april 2023

Lees meer...

13 standpunten kennisgroepen over grensoverschrijdend werken bekend gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2023

Uit een inventarisatie blijkt dat op de website van kennisgroepen Belastingdienst 13 standpunten zijn opgenomen over onder meer: de 30%-regeling, extraterritoriale kosten, leraren, internationaal verkeer, emigratie en buitenlandse studenten.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Lees meer...

Het nieuwe kwartaaloverzicht MLI is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2023

Het nieuwe kwartaaloverzicht multilateraal instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Het bevat een schematisch overzicht van de stand van zaken. Ook is het aantal synthesised texts belastingverdragen waarvoor het MLI geldt uitgebreid.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 maart 2023

Lees meer...

Website met standpunten kennisgroepen Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een daarvoor bestemde website. Er zijn al meer dan 200 standpunten opgenomen, waaronder standpunten over grensoverschrijdend werken.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Lees meer...

Update evaluatie pensioenartikel belastingverdrag Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland wordt niet gewijzigd naar aanleiding van klachten van in Nederland wonende pensionado's met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000. Het verdrag pakt niet voor deze groep niet (te) onredelijk uit.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 maart 2023

Lees meer...

Vreemdelingendocumenten nu op website IND

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2023

De website vreemdelingdocumenten.nl bestaat niet meer. De informatie over vreemdelingendocumenten en hun echtheidskenmerken staan nu op de website van de Immigratie- en naturalisatie Dienst.

Bron: Nieuwsbrief Zakelijk, IND, 22 maart 2023

Lees meer...

Vijfde voortgangsbrief FATCA

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2023

Banken hoeven bestaande bankrekeningen van US-nationals, die voor 1 juli 2014 zijn geopend tot en met 2024 niet te voorzien van een US TIN (Tax identfication number). Verder wil de VS de kosten beperken voor het afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit. 

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2023

Lees meer...

Geen arbeidskorting voor Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2023

A kan niet bewijzen dat een Duitse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk te stellen is aan een Nederlandse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ten gevolge van een ziekte. A heeft dan geen recht op de arbeidskorting.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2883

Lees meer...

Pijpen leggen in zee is geen exploitatie in internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2023

Een schip waar pijpen mee gelegd worden in zee is voor het belastingverdrag met Zwitserland niet aan te merken als exploitatie van een schip in internationaal verkeer. Dat geldt ook voor werkzaamheden op een schip dat nog in aanbouw is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1899

Lees meer...

Studiekosten betaalt voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2023

Z komt vanuit India in Nederland studeren en betaalt studiekosten vóór haar komst naar Nederland, omdat ze anders niet in Nederland kan studeren. Omdat ze op het moment van betalen geen (binnenlands) belastingplichtige is, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1722

Lees meer...

Premies zijn geen belasting voor toepassing belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2023

U woont in Nederland en ontvangt uit Australië een overheidspensioen, waarover Australië het heffingsrecht heeft. U heeft terecht een aanslag premies Wlz en Zvw gekregen. Deze premieheffing is niet aan te merken als een (dubbele) belasting in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1902

Lees meer...

Eerst voorkoming dubbele belasting, dan de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2023

De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag conform de wet terecht eerst de Belgische bronbelasting op dividenden uit een eerder jaar verrekend, alvorens hij de heffingskorting (deels) heeft toegepast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1758

Lees meer...

Rijnvarende vist achter het net, vangt wel kleine vis

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2023

Rijnvarende W is in Nederland sociaal verzekerd. De ten onrechte betaalde Liechtensteinse premies zijn niet verrekenbaar met de Nederlandse premies. Wel bestaat recht op een aftrek op het loon van 1,2% (art. 3.84 Wet IB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:851

Lees meer...

Keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht is te laat

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2023

U verzoekt 10 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden om belast te worden als een partiële buitenlands belastingplichtige. Het verzoek is te laat ingediend en daarmee ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1738

Lees meer...

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2023

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

Lees meer...

Stand van zaken belastingverdragen per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2023

Er is een nieuwe overzicht belastingverdragen verschenen naar de stand van zaken per 1 januari 2023. Wijzigingen ingaande 1 januari 2023 zien op de verdragen met Chili, Duitsland (protocol) en Polen (protocol).

Bron: Ministerie van Financiën, 9 maart 2023

Lees meer...

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

Lees meer...

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Lees meer...

A-G: Hof van Justitie EU moet ‘substantieel deel’ duiden

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2023

De Advocaat-Generaal stelt voor om het Hof van Justitie EU te vragen welke feiten relevant zijn voor de beoordeling of iemand een substantieel deel (art. 13 VO 883/2004) van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 17 februari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:197

Lees meer...

Werken in Nederland leidt tot premieplicht Wlz, Anw en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2023

X woont in een EU-lidstaat en is vanaf 1 juni 2018 werkzaam bij een Nederlandse werkgever. X heeft een Nederlands en een buitenlands pensioen. X is in Nederland sociaal verzekerd vanaf 1 juni 2018.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:504

Lees meer...

Woonlandbeginsel ook voor kinderbijslag uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2023

Een uitgezonden ambtenaar woont met zijn vrouw en kinderen in Oeganda. De Nederlandse kinderbijslag is terecht verlaagd naar het kostenniveau van Oeganda, waar de kinderen feitelijk verblijven.

Bron: Centrale Raad van Beroep. 5 januari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:19

Lees meer...

Strafrechter kan A1-verklaring negeren bij fraude

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2023

Een Slowaakse A 1-verklaring is bindend voor de Belgische rechter. Dat de verklaring voorlopig is ingetrokken, is niet van belang. Dit is anders als de Belgische strafrechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:138

Lees meer...

Handboek Loonheffingen 2023 is gepubliceerd.

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2023

Het Handboek is gewijzigd onder meer betreffende: toepassing anoniementarief, aftopping en keuze 30%-regeling, Oekraïense vluchtelingen, overgangsrecht sociale zekerheidsverordeningen, thuiswerkafspraken, aandelenopties en hybride werken.

Bron: Belastingdienst, 6 maart 2023

Lees meer...

Heroverweging/wijziging looptijd 30%-regeling niet mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2023

De inspecteur hoeft de looptijd 30%-regeling na een eerdere beschikking niet ambtshalve te heroverwegen. De inspecteur kan een nieuw verzoek verkort afdoen als geen nieuwe gegevens of omstandigheden worden vermeld.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 203, ECLI:NL:GHAMS:2023:331

Lees meer...

Wisseling werkgever beoordelen vanaf einde tewerkstelling

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2023

R woont in Nederland en wisselt na 17 maanden onbetaald verlof van werkgever. Voor de 30%-regeling is geen sprake van wisseling van werkgever. De periode tussen de twee tewerkstellingen is langer geweest dan drie maanden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:784

Lees meer...

Nederlands loon is in Nederland belast, ook na emigratie naar VS

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2023

Y is in 2018 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Het loon over der periode dat hij in Nederland woonde en werkte is in Nederland belast. Als inwoner van de VS is Y geen kwalificerende buienlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:703

Lees meer...

Canadese onderzoekster heeft recht op 30%-regeling.

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2023

P verbleef twee jaar voor onderzoek in Nederland alvorens ze een baan kreeg in Nederland. Ze was die jaren nog Canadees inwoner. De twee jaar tellen niet mee voor het 150-kilometer-criterium van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11870

Lees meer...

Afkoopsom Brits pensioen beïnvloedt hoogte premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2023

E woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen, die Nederland niet in de heffingsgrondslag mag meenemen. De afkoopsom telt wel mee voor de afbouw van het premiedeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1303

Lees meer...

Zieke Spaanse werknemer heeft geen recht op nabetaling loon

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2023

A, woont in Spanje werkt op basis van een zee-arbeidsovereenkomst. A is in Spanje sociaal verzekerd en heeft een met de Ziektewet overeenkomende wettelijke regeling van een EU-lidstaat. Niet is voldaan aan de vereisten voor toepassing van art. 7:734d BW en 7:734f BW.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 17 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:938

Lees meer...

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2023

Een Chinese studente heeft geen recht op aftrek scholingskosten voor het collegegeld voor haar studie in Nederland. Op het moment van betalen woonde ze nog in China en was ze nog geen binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12231

Lees meer...

ET-kosten vergoeden naast de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2023

Worden naast de 30%-regeling nog werkelijke extraterritoriale kosten vergoed, dan is sprake van loon, tenzij de werkelijke kosten aangewezen worden als eindheffingsloon. Dan komen de kosten ten laste van de vrije ruimte. Er gelden enkele uitzonderingen.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 17 februari 2023

Lees meer...

Nederland voert met 14 landen verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2023

Nederland voert in 2023 met 14 landen onderhandelingen over belastingverdragen, waaronder, België, Marokko, Portugal, Suriname en Sint Maarten. Met Duitsland en België wordt ook gesproken over een thuiswerkregeling voor grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 februari 2023

Lees meer...

Duitse rechtspraak beperkt toepassing tax-equalisation

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2023

Als een CAO-afspraak voorziet in een brutoloon-afspraak, kan de werkgever de brutoloon-afspraak niet beperken door te bruteren op basis van de in het land van uitzending betaalde belasting. De detacheringsvergoedingen compenseert het nadeel niet.

Bron: Bundesarbeitsgericht, 7 september 2022, ECLI:DE:BAG:2022:070922.U.5AZR128.22.0

Lees meer...

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Lees meer...

Rapport buitenlandse arbeidskrachten en de loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

De Belastingdienst heeft het rapport 'Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen' gepresenteerd. In het rapport wordt ingegaan op onder meer de (fictieve) vaste inrichting, begrip materiële werkgever, premieheffing, omrekenen buitenlands loon en de invordering.

Bron: Belastingdienst, 15 februari 2023

Lees meer...

Maltese Kumpani Privati is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

Een Nederlandse BV heeft haar bestuurlijke zetel verplaatst naar Malta en later de rechtsvorm gewijzigd. Omdat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend onder meer door een gemachtigde, is de Kumpani Privati in Nederland gevestigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:353

Lees meer...

Emigrant moet bezittingen box 3 naar tijdsgelang herrekenen

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2023

M is op 16 januari 2017 naar Nederland geëmigreerd. Voor de heffing in box 3 moet de rendementsgrondslag op 1 januari 2017 naar tijdsgelang worden herrekend. De stortingsverplichting op de aandelen van de in 2017 opgerichte BV hoort daar op 1 januari 2017 niet bij.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14134 

Lees meer...

Meer FATCA-gerelateerde stukken openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2023

Na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur zijn weer meer documenten betreffende FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden openbaar gemaakt.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 februari 2023

Lees meer...

Vaartijdenboek 2015 is geen bewijs voor werken in 2016

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2023

W woont in Nederland en werkt als Rijnvarende. W kan met het vaartijdenboek van een eerder jaar niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn tijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 24 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:672

Lees meer...

15.000-grens pensioenartikel Duitsland toetsen op 'brutobasis'

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag Duitsland - Nederland kent een bronlandheffing als het totaal van de uitkeringen groter is dan 15.000. Aftrekbare zorgkosten en giften zijn voor beoordeling van de 15.000-grens niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:342

Lees meer...

Verblijfsrecht derdelanders uit Oekraïne 6 maanden verlengd

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2023

Oekraïense vluchtelingen zonder Oekraïense nationaliteit konden geen beroep meer doen op de Richtlijn tijdelijke bescherming vanaf 4 maart 2023 (zie nieuwsbericht van 1 februari 2023). Inmiddels is de termijn verlengd tot 4 september 2023.

Bron: Rijksoverheid, 10 februari 2023

Lees meer...

Piloot woont niet in Turkije

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2023

De aan een piloot ter beschikking staande wisselende hotelkamers zijn niet aan te merken als een duurzaam tehuis. Ook onder meer de tijdelijkheid van de aanstelling duiden niet op wonen in Turkije. Voor het belastingverdrag en nationale wet is hij inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:667

Lees meer...

Pijpenleggen en platforms verwijderen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2023

Een master en een rigger wonen in Nederland en werken voor een Zwitserse werkgever op diverse schepen die pijpleidingen leggen in zee en platforms verwijderen. De werkzaamheden betreffen geen internationaal vervoer in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2022, 254 en 255

Lees meer...

Hypotax werkt niet door op het loon

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2023

De werkgever van A hanteert voor de berekening van het loon een hypothetische belasting (hypotax). Voor de bepaling van het loon is de hypotax geen loon, maar is werkelijke door de werkgever betaalde belasting ten behoeve van de werknemer het loon.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:247

Lees meer...

Verdragsstaten geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2023

Op de site van de Belastingdienst zijn de verdragsstaten geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2023. De verdragsstaten bevatten een praktische samenvatting van alle belastingverdragen.

Bron: Belastingdienst

Lees meer...

Op eigen verzoek niet verzekerd leidt niet tot AOW

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2023

V, inwoner van Nederland, werkt op een Zwitsers zeeschip onder Panamese vlag. V is onder de VO 1408/71 niet verzekerd en onder de VO 883/2004 in beginsel wel verzekerd in Nederland. Hij heeft echter zelf verzocht niet verzekerd te willen zijn.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 31 augustus 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5156

Lees meer...

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2023

Het eerste kwartaaloverzicht 2023 MLI en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI van toepassing in relatie met Bahrein. Vanaf 1 januari 2024 ook met China en Zuid-Afrika.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2023

Lees meer...

Behandeling bij Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2023

De hyperthermiebehandeling bij een Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar als uitgave voor specifieke zorgkosten. De Heilpraktiker is niet vergelijkbaar met een in art. 39 URIB 2001 genoemde paramedicus en de behandeling is niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts geschied.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12859

Lees meer...

Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïense vluchteling is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2023

De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024 voor vluchtelingen uit de Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit. Andere nationaliteiten vallen niet meer onder de richtlijn vanaf 4 maart 2023 en moeten actie ondernemen.

Bron: Rijksoverheid, 31 januari 2023

Lees meer...

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2023

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Hoge Raad, 20 januari 2023: ECLI:NL:HR:2023:54

Lees meer...

Werknemer Europees Octrooibureau belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2023

X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkt voor het Europees Octrooibureau. Omdat X voorafgaand aan zijn werkzaamheden voor het EOB niet in een andere EU-lidstaat heeft gewoond is hij niet vrijgesteld voor box 3. Het beroep op EU-recht faalt.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13438

Lees meer...

Tijdsevenredig beloning toerekenen bij werken in meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2023

Een beroepschauffeur woont in Duitsland en rijdt in dienst van een Nederlandse werkgever. Hij rijdt ook dagen zowel in Nederland als in Duitsland. Voor deze werkdagen heeft Nederland niet het volledige heffingsrecht maar werktijdevenredig.

Bron: Bundesfinanzhof, 1 juni 2022, ECLI:DE:BFH:2022

Lees meer...

Vrijgesteld EU-pensioen beperkt niet de ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2023

J woont in Nederland en ontvangt een vrijgesteld pensioen van de Europese Unie. Het vrijgestelde inkomen mag niet meegenomen worden bij het bepalen van de inkomensgrens voor de ouderenkorting, maar wel voor drempel van de persoonsgebonden aftrek.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10630

Lees meer...

Rechter legt berekening bijzondere verhoging heffingskorting uit

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2023

A woont met haar man in Spanje als pensionado’s. Beiden zijn kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Na een systematische berekening van de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting (art. 8.9a Wet IB), wordt de uit te betalen heffingskorting 1225 euro. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:88

Lees meer...

Inkomen als defence counsel is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2023

Een Amerikaan woont in Nederland en werkt als defence counsel bij het Internationaal Strafhof en Special tribunal for Libanon. Zijn inkomsten zijn als resultaat overige werkzaamheden belast. Hem komt geen belastingvrijstelling toe.

ECLI:NL:RBDHA:2022:14748

Lees meer...

Nieuws