Carlo Douven

Carlo Douven

08-12-2022

Afkoop pensioen eigen beheer door Nederland daadwerkelijk belast

A woont in België en koopt een Nederlands pensioen in eigen beheer af. De afkoopsom is in Nederland belast, maar door de heffingskorting deels niet feitelijk belast. Het pensioen is dan wel daadwerkelijk belast. België moet de afkoopsom volledig vrijstellen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 18 november 2021

07-12-2022

Duitsland moet uitkeringen grensarbeiders aanpassen van Europese Commissie

De Europese Commissie vraagt Duitsland de regels aan te passen voor de berekening van arbeids-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen van grensarbeiders. Voor inwoners van Duitsland zijn de uitkeringen netto, terwijl niet-inwoners veelal in hun woonland nog belasting moeten betalen.

Bron: Europese Commissie, 28 september 2022

06-12-2022

Hongaarse en Italiaanse stagiaires zijn werknemers

Twee buitenlandse stagiaires krijgen geen Nederlandse studiefinanciering, omdat hun stage niet louter educatief is met marginale taken ter lering. De arbeid moet aangemerkt worden als reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer (ex. art. 45 VWEU).

Bron: Rechtbank Amsterdam, 22 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5519 en 5520

05-12-2022

Salariscriteria kennismigranten 2023 bekend

De salariscriteria per maand voor kennismigranten worden vanaf 1 januari 2023 € 5008 (vanaf 30 jaar), € 3.672 (jonger dan 30 jaar), € 2.631 (in Nederland afgestudeerden) en € 5867 (Europese blauwe kaart).

02-12-2022

Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842

01-12-2022

Belgische circulaire over Nederlandse pensioenen gepubliceerd

In België is een circulaire gepubliceerd over de wijze waarop België buitenlandse pensioenen belast. De circulaire gaat uitgebreid in op de wijze waarop België Nederlandse pensioenen belast, sinds 1 januari 2021.

Bron: FOD Financiën, 23 september 2022

30-11-2022

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

29-11-2022

Wat is het gewoonlijk werkland in het internationaal wegvervoer?

Is een conclusie wordt ingegaan op het toepasselijk recht bij een arbeidsovereenkomst in het internationaal wegvervoer. De vraag is of het gewoonlijk werkland Nederland of Hongarije is voor het EU-arbeidsrecht.

Bron: Conclusie A-G Drijber, 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:849.

28-11-2022

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

25-11-2022

Identiteit Oekraïner vaststellen met sticker of O-document

De identiteit van een Oekraïense werknemer kan worden vastgesteld op basis van de sticker in het paspoort of het O-document van de IND. Daarmee wordt voorkomen dat sprake is van een anonieme werknemer of dat geen toegang bestaat tot de arbeidsmarkt.

Bron: Belastingdienst, 25 november 2022

Nieuws