Carlo Douven

Carlo Douven

01-09-2022

Beleid Arbeidsinspectie bij onderzoeken of controles openbaar gemaakt

Het beleid en de instructies van de Nederlandse Arbeidsinspectie inzake administratieve onderzoeken en controles Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon etc. is openbaar gemaakt met een beroep op de Wet Open Overheid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2022

31-08-2022

Afkoopverbod internationale waardeoverdrachten strijdig met EU-recht?

De Europese Commissie heeft een infractieprocedure ingesteld tegen Nederland bij het Hof van Justitie EU. In geschil is of Nederland bij een internationale waardeoverdracht van pensioen van de overnemende verzekeraar mag eisen dat het Nederlandse afkoopverbod in stand blijft.

Bron: Publicatieblad EU, 22 augustus 2022

31-08-2022

Onterechte herinnering opgaaf wereldinkomen verstuurd

Op 19 en 26 augustus kan men een herinnering hebben ontvangen voor de opgaaf wereldinkomen. Bij de verzending is iets mis gegaan en zijn 3000 herinneringen ten onrechte verstuurd. De opgaaf was al binnen, maar niet tijdig verwerkt. Er is geen nadere actie nodig.

Bron: Belastingdienst 26 augustus 2022

29-08-2022

Fatca – Vierde voortgangsbrief

In de voorgangsbrief wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden die er voor toeval-Amerikanen bestaan om een nieuwe bankrekening te krijgen of een bestaande bankrekening te behouden. Ook de voortgang over de overleggen met Brussel en Washington is beschreven.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 augustus 2022

30-08-2022

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) publiceert folders internationaal vervoer

De Europese Arbeidsautoriteit heeft twee folders uitgegeven voor internationale chauffeurs en hun werkgevers. Een folder gaat over de detachering van bestuurders en de andere over de regels rij- en rusttijden. De folders zijn in meer dan alleen de EU-talen te downloaden.

Bron: Europese Arbeidsautoriteit, 18 augustus 2022

26-08-2022

Thuiswerken in België, denk aan mogelijk verplichte Limosa-melding

Niet in België gevestigde werkgevers die werken met in België wonende grensarbeiders kunnen te maken krijgen met een meldplicht van het thuiswerken in het kader van de Limos-meldplicht. Vanaf 1 juli 2022 is de meldplicht er weer.

Bron: Grensinfo.eu, 15 augustus 2022

25-08-2022

Besluit pensioenen internationale organisaties is verschenen

Inwoners van Nederland die in Nederland belaste pensioenuitkeringen ontvangen van een internationale organisatie zitten in een moeilijke bewijspositie. In het besluit wordt aangegeven hoe zijn in hun aangifte de pensioenen kunnen verwerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2022

24-08-2022

Verzuim tijdige aanvraag kost 8 jaar AOW

A woont in Zwitserland. Bij zijn aanvraag in 2010 voor een Zwitsers ouderdomspensioen vraagt hij niet ook zijn AOW-rechten aan. Pas in 2019 vraagt hij zijn Nederlandse AOW. De AOW gaat dan pas in één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum in 2019.

Bon: Centrale Raad van Beroep, 2 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1298

22-08-2022

Woon- werkvergoeding KLM-piloten gekortwiekt

KLM-piloten die in het buitenland wonen mogen niet meer gratis naar hun opstapplaats reizen. Dit staat in de voorlopige CAO voor het vliegend personeel. Dit moet voorkomen dat piloten gaan wonen in landen die hun inkomen niet of laag belasten, zoals Ierland of Spanje.

Bron: NOS, 15 augustus 2022

19-08-2022

Wonen in het buitenland met een RVU en de Zvw

Of op een Regeling voor vervroegde Uittreding de bijdrage ZVW of werkgeversheffing ZVW ingehouden moet worden, hangt af van de vraag of betrokkene in Nederland sociaal verzekerd en of de RVU aan te merken is als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 10 augustus 2022

Nieuws