Carlo Douven

Carlo Douven

25-03-2022

Verblijven en/of werken in Nederland door vluchtelingen uit Oekraïne

Nederland heeft de maatregelen versoepeld t.a.v. het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen voor vluchtelingen uit de Oekraïne die ten gevolge van de Russische inval naar Nederland zijn gevlucht.

Bron: IND en UWV, maart 2022

24-03-2022

Bevestiging dat België Covid-afspraak met Nederland tot 1 juli verlengt

België verlengt de Corona-overeenkomst met Nederland voor grensarbeiders van 30 april 2020 tot 1 juli 2021. Voor de verlenging van de overeenkomst met Duitsland heeft België nog geen formeel akkoord bereikt.

Bron: Belgische Minister van Financiën, 23 maart 2022

30-03-2022

Geen aftrek eigen woning omdat niet voldaan is aan 90%-criterium

X is gehuwd met Y en heeft een eigen woning in een EU-lidstaat. Het inkomen van X is niet voor 90% of meer belast in Nederland, vooral door zijn box 3-inkomen. Nederland hoeft dan geen, ook niet deels, fiscale faciliteiten te verlenen voor de eigen woning.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maart 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:1220

24-03-2022

Inwoner Duitsland met Nederlands pensioen krijgt geen Nederlandse faciliteiten

X woont in 2017 in Duitsland en heeft een Duits inkomen van 8.764 en een in Nederland belast pensioen van 22.147. Hij betaalt in Duitsland geen belasting en had dat ook niet hoeven te betalen als zijn hele inkomen daar belast was geweest. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te geven.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1318

23-03-2022

Zonder geldend uitzendcontract niet verzekerd in werkland

X woont in Duitsland en werkt met tussenpozen in zijn gewoonlijk werkland Nederland via een uitzendbureau. Gedurende de periodes dat X contractueel in Nederland werkt, is X in Nederland sociaal verzekerd. In de tussenpozen is X in Duitsland verzekerd.

Bron: A-G Hof van Justitie EU. 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:197

22-03-2022

DigiD activeren buiten Nederland kan met videobellen

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen structureel hun DigiD via videobellen activeren via Nederland Wereldwijd. Tot nu toe kon dit alleen fysiek bij een DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades.

Bron: Ministerie van BZK, Logius, 27 maart 2022

21-03-2022

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en de aangifte IB

Als bij een partieel buitenlandse belastingplichtige (30%-er) de aangiftesoftware, in een emigratiejaar of in het jaar dat de 30%-regeling afloopt, de beperkte heffing in box 2 en box 3 niet kan verwerken. Dan moet tijdsevenredig herrekend worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 7 maart 2022

17-03-2022

Fiscale corona-afspraak met België is verlengd tot 1 juli 2022

De fiscale corona-afspraken met België voor grensarbeiders die thuiswerken wegens de getroffen corona-maatregelen, zijn volgens het Belgische kamerlid Matheï verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Het belang van Limburg, 17 maart 2022

18-03-2022

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

17-03-2022

Buiten Nederland wonende pensioengerechtigden doen vaak onjuist aangifte

De Belastingdienst constateert dat veel aangiften van buitenlands belastingplichtigen met een Nederlandse oudedagsvoorziening onjuist worden ingevuld, ook door fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst legt uit waar op gelet moet worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal dienstverleners, 15 maart 2022

Nieuws