Deutsche Rentenversicherung betaalt Zulage voor Nederlandse premie WLZ en bijdrage Zvw

Carlo Douven Geschreven door 10-10-2016
Test 2

Een inwoner van Nederland die een pensioen uit Duitsland ontvangt en in Nederland sociale zekerheidspremies betaalt, kan een tegemoetkoming (Zulage) ontvangen. De Deutsche Rentenversicherung (DRV) betaalt deze tegemoetkoming voor de premie Wlz en de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) die n Nederland betaald zijn. De tegemoetkoming moet met een Duitstalig formulier worden aangevraagd bij de DRV. Dit formulier is te vinden op de volgende webpagina www.grensinfopunt.nl.

Bron: Grensinfo.nl

Nieuws