Belastingrecht

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

Gepubliceerd in Nieuws

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2023

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

Gepubliceerd in Nieuws

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

Gepubliceerd in Nieuws

Fout bij versturen Belgische aangifte niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2023

De Belgische FOD heeft aangiften 2023 in de belasting niet-inwoners per ongeluk verstuurd aan personen die vorig jaar geen belastbaar inkomen ontvangen in België. De aangifte hoeft niet te worden ingediend.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

Publicatie kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken: nieuwe inzichten op het terrein van internationaal wonen en/of werken? (deel 2)

Bastiaan Didden Geschreven door
15-09-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven

In de juli-editie van dit vakblad is het eerste deel van een tweeluik verschenen over de tot dusver gepubliceerde kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën op het terrein van internationaal wonen en werken. Daarbij is ook ingegaan op de achtergronden met betrekking tot de publicatie ervan en de werking van kennisgroepen. Afgelopen zomerperiode zijn weer diverse nieuwe relevante kennisgroepstandpunten in vraag & antwoord-vorm (V&A) en WOO-verzoeken gepubliceerd.(1) In deze overzichtsbijdrage licht ik deze kort uit, waarbij ook oog is voor relevante actualiteiten. De bijdrage is inhoudelijk afgesloten op 3 september 2023.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Algemene heffingskorting in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

In een migratiejaar moet voor het belastingdeel van de algemene heffingskorting uitgegaan worden van het belastbare inkomen in de binnenlandse periode. Voor het premiedeel is het wereldinkomen relevant. Het standpunt werkt terug tot 7 juni 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2023

 

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax: eenvoudig principe, complex in de uitvoering

Paul de Win Door
14-09-2023

Auteur: Paul de Win, werkzaam bij de Belastingdienst, Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 25 januari 2023 een interessante uitspraak(1) gedaan waarin zowel het loonbegrip als de toepassing van het belastingverdrag aan bod is gekomen. Het geschil in deze zaak had betrekking op een zogenaamde hypothetische belasting (oftewel: ‘hypotax’). Ik zal in deze bijdrage eerst enige achtergrond schetsen met betrekking tot hypotax en enkele daaraan gerelateerde begrippen. Vervolgens zal ik in gaan op de uitspraak van de rechtbank.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Advocaat-Generaal Wattel bespreekt Schumacker-doctrine

Robert Baumler Geschreven door
14-09-2023

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman. Beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In vakblad 51, 2022 hebben wij aandacht besteed aan de Schumacker-doctrine. We hebben geconcludeerd dat nog steeds niet volledig duidelijk is wanneer en in welke mate Nederland als bronstaat precies in persoonlijke tegemoetkomingen moet voorzien bij buitenlandse belastingplichtigen. De lastigheid is daarbij vooral gelegen in de niet-klassieke (mogelijke) Schumacker-situaties(1) waarin niet nagenoeg het gehele inkomen in Nederland belast is, maar toch in enigerlei mate persoonlijke tegemoetkomingen tussen wal en schip lijken te vallen.(2) We beschreven in het eerdere artikel in dat kader de situatie van Anja, woonachtig in Frankrijk, welke gebaseerd was op de situatie van de belanghebbende uit een tweetal uitspraken van Hof Den Bosch.(3) In (onder meer) die uitspraken heeft het Hof een stappenplan gegeven voor de beantwoording van de vraag of en in welke mate sprake is van een (gedeeltelijke) Schumacker-situatie en Nederland in persoonlijke tegemoetkomingen moet voorzien. Tegen de betreffende uitspraken is beroep in cassatie aangetekend. Daarop heeft Advocaat-Generaal Wattel met dagtekening 31 maart 2022 conclusies geschreven, met daarbij een gemeenschappelijke bijlage. Daarin belicht hij de Schumacker-doctrine op een kritische, maar zeer lezenswaardige wijze. Deze zullen wij in dit artikel doornemen.(4) De situatie van Anja blijft daarbij de rode draad vormen.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Duitsland: Tax equalization-afspraken in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten

Ursula Beste Door
14-09-2023

Auteur: Ursula Beste, werkzaam als Steuerberaterin bij bureau vaktechniek EY Duitsland

Bedrijven die hun werknemers in het buitenland te werk stellen, maken met hen vaak afspraken over tax equalization: de werkgever compenseert verschillen tussen belastingheffing in binnen- en buitenland. Hij neemt eventuele fiscale nadelen voor zijn rekening, maar profiteert ook van een mogelijk gunstigere belastingheffing in het andere land. Het laatste punt blijkt echter tot problemen te leiden indien een CAO (zgn. Tarifvertrag) van toepassing is. Dit blijkt uit een arrest van de hoogste rechter in Duitsland op het gebied van arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG) van 7 september 2022. Bij toepassing van een CAO heeft de werknemer recht op het bruto CAO-loon. Het is dan niet voldoende als de netto beloning (exclusief detacheringsgerelateerde beloningscomponenten) tijdens de tewerkstelling in het buitenland even hoog is als voorheen. Werkgevers die gebonden zijn aan collectieve arbeidsovereenkomsten zullen daarom hun interne detacheringsrichtlijn en detacheringsovereenkomsten nader moeten beoordelen en waar nodig moeten aanpassen om aan de arbeidsrechtelijke vereisten in Duitsland te voldoen en negatieve gevolgen te voorkomen. Uiteraard geldt dit alleen als Duits arbeidsrecht van toepassing is.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Wereldinkomen is relevant voor premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Een inwoner van Indonesië emigreert in 2016 naar Nederland. Hij is in de binnenlandse periode in Nederland sociaal verzekerd. Op basis van het wereldinkomen moet het premiedeel van de algemene heffingskorting worden berekend.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 7 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1871

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws