Rubriek: Belastingverdrag

Aantal gewerkte kalenderdagen vormt noemerinkomen bij voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

De noemer van de breuk om de voorkoming van dubbele belasting te berekenen voor een in Nedelrand wonende piloot die in het VK werkt, moet worden gesteld op het totaal aantal gewerkte kalenderdagen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:303

Gepubliceerd in Nieuws

Omdat AOW en ANW niet ‘remitted’ is, heeft Nederland heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

Een inwoner van het VK ontvangt vanuit Nederland onder meer AOW en ANW-uitkeringen. Omdat de uitkeringen niet zijn overgemaakt (remitted) naar het VK, heeft het VK de uitkeringen niet belast. Nederland als bronland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1197

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging belastingverdrag kan ongunstig uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2022

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking is getreden pakt voor een inwoner van Nederland met een Duitse Rente nadelig uit. Een verdragswijzing kan nadelig uitwerken, dat is een inherent aan verdragwijzigingen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:396

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. Dat in art. 6 van het verdrag met Mexico gesproken wordt over ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’, beperkt de box 3-heffing niet.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:318

Gepubliceerd in Nieuws

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2022

Het overzicht van de belastingverdragen die gewijzigd zijn door het Multilateraal Instrument is geactualiseerd. 42, bijna de helft, van de Nederlandse belastingverdragen zijn sinds 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging sinds het vorige overzicht betreft Bahrein.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 april 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belgisch voorstel: 100 dagen thuis werken zou moeten kunnen

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2022

Het Benelux Parlement heeft aanbevolen de toegelaten thuiswerkdagen voor grenswerknemers te bepalen op 48 dagen. Volgens een aangenomen voorstel van resolutie in het Belgisch parlement zou dit fiscaal en voor de sociale zekerheid 100 dagen moeten zijn.

Bron: Belgische parlement, 20 april 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Materiële werkgeversbegrip toetsen aan uitleg bronstaat

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2022

A-G Niessen gaat uitgebreid in op het begrip materiële werkgever in art. 15, lid 2 OESO-modelverdrag. Nederland dient hierbij de kwalificatie van bronland Duitsland te volgen. Ook wordt ingegaan op de integration-test, gezagsverhouding en de wijze van doorbelasten.

Bron: A-G Niessen, 16 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:250

Gepubliceerd in Nieuws

De Corona-afspraken met de buurlanden lopen definitief af op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2022

Dat de corona-afspraak met Duitsland en België voor grensarbeiders is verlengd tot 1 juli was al bekend. In de overeenkomsten is opgenomen dat dit de laatste verlenging is en wordt verduidelijkt de term corona-maatregelen ruim uitgelegd moet worden.

Bron: Staatscourant, 6 april 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2022

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verdrag met Polen wijzigt per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2022

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen Polen en Nederland uit 2020 treedt in werking op 30 april 2022. Van toepassing is het wijzigingsprotocol vanaf 1 januari 2023. In het vakblad van januari 2022 zijn de wijzigingen beschreven.

Bron: Tractatenblad, 3 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws