Rubriek: Belastingverdrag

‘Inwoner’ Zwitserland woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2022

Y heeft met zijn vrouw Z afgesproken dat ze niet langer samenwonen. Ze bezitten twee woningen, een in Zwitserland en een in Nederland. Mede omdat Y meer dan 240 dagen in Nederland verblijft, is Y inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5286

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot met standplaats Turkije woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2022

P is piloot en heeft als standplaats Turkije waar P ook zegt te wonen. Gezien zijn banden met Nederland heeft P een duurzame band met Nederland. Hij is voor de toepassing van de nationale wet en het belastingverdrag Nederland – Turkije inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5141

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Brazilië kent een formeel bestuurdersbegrip

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

V is co-managing director van een holding met concernactiviteiten in Argentinië en Brazilië. Hij was voor die werkzaamheden geen statutair directeur. Formeel is V dan geen bestuurder, zodat het bestuurdersartikel van het verdrag met Brazilië niet van toepassing is.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 2 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:733

Gepubliceerd in Nieuws

België behandelt (hoog)leraar die in Nederland komt werken ongelijk

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2022

België maakt voor de toepassing van het (hoog)lerarenartikel in het belastingverdrag met Nederland verschil tussen personen die wel of niet in België in het onderwijs werken. Het verschil in behandeling volgt uit doel en strekking van de bepaling.

Bron: Belgische Parlement, 1 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Woonstaatheffing pensioen belastingverdrag met Thailand vervalt

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2022

De Ministerraad is akkoord gegaan met een nieuw belastingverdrag met Thailand. De woonplaatsheffing voor pensioenen in het huidige verdrag gaat vervallen. Daar komt een bronstaatheffing voor in de plaats. De exacte teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Na emigratie doorbetaald loon is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2022

X is per 31 december 2015 ontslagen als bestuurder van BV Y. In 2015 heeft hij feitelijk niet gewerkt, maar kreeg wel loon doorbetaald. In maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Het loon ter zake van de in Nederland vervulde dienstbetrekking is in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1126

Gepubliceerd in Nieuws

RVU-uitkering is voor belastingverdrag pensioen

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Een uitkering uit een regeling voor vervroegde uitkering is voor de toepassing van een belastingverdrag aan te merken als een pensioenuitkering en is niet vergelijkbaar met een AOW-uitkering.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 9 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Overbruggingsuitkering voormalige voetballer is een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2022

A woont in Australië en krijgt een overbruggingsuitkering na het beëindigen van zijn voetbalcarriëre. Voor de toepassing van het belastingverdrag moet de overbruggingsuitkering aangemerkt worden als een lijfrente en niet als inkomsten uit arbeid.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:724

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende ambtenaar is belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2022

Een Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, is om privé-redenen naar Duitsland geëmigreerd. 22% van haar werktijd werkt ze in Duitsland. Op grond van de letterlijke tekst van het overheidsartikel is 22% van het loon niet in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws