Rubriek: Belastingverdrag

Nieuw belastingverdrag met Colombia is getekend

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Op 16 februari 2022 is een nieuw belastingverdrag getekend tussen Nederland en Colombia. De tekst en datum inwerkingtreding zijn nog niet bekend. 

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2022

Het besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien. Terugkijken naar de laatste 12 maanden is als hoofdregel losgelaten. Toerekenen op basis van de diensttijd is de nieuwe hoofdregel. Veel Nederlandse verdragspartners hanteren dit ook.

Bron: Staatscourant, 4 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met België verwacht in eerste helft 2022

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2022

Nederland wil de onderhandelingen over de belastingverdragen met Spanje, Aruba, België en Curacao afronden in 2022. Met veel landen lopen nog verdragsonderhandelingen. Het verdrag met Rusland is vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Overheidspensioen inwoner VS is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2022

X woont in de Verenigde Staten en had in 2017 nog de Nederlandse nationaliteit. In 2017 geniet X een ABP-pensioen opgebouwd werkend in overheidsdienst. Nederland heeft het heffingsrecht over het pensioen. Dat ABP een privaatrechtelijke instelling is maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken door COVID leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2022

Z is lid van het managementteam van het buitenlandse bedrijf X in land B. Vanwege Covid werkt ze thuis in Nederland. Na covid wil Z zich vestigen B, waar ze ook gaat werken. De Nederlandse woning staat X niet ter beschikking. Er is geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 15 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken voor buitenlandse vennootschap is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2022

B verricht thuis werkzaamheden voor de buiten de EU gevestigde vennootschap X, die geen andere Nederlandse activiteiten verricht. X mag geen overeenkomsten sluiten voor X. De woning van B staat X niet ter beschikking. X heeft dan geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 7 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Uitvoeringsvoorschriften voor interest en royalty's geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2022

De uitvoeringsvoorschriften ter vermijding van dubbele (bron)belasting zijn aangepast met ingang van 1 januari 2021, omdat toen de Wet bronbelasting 2021 in werking is getreden. In de voorschriften is beschreven hoe de bronbelasting (deels) achterwege kan blijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 december 2021, nr. 2021-21220

Gepubliceerd in Nieuws

Multilateraal instrument van toepassing op meer belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2021

Het Multilateraal instrument is per 1 januari 2022 voor o.m. de inkomstenbelasting van toepassing op de volgende verdragen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Korea, Kroatië, Oman, Griekenland, Hongarije, Maleisië, Pakistan, Panama en Tsjechië. 

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpenleggen met schip is geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2021

In (af)bouwfase verkerend schip dat bestemd is om pijpen te leggen en boorplatforms te verplaatsen kan voor de toepassing van het belastingverdrag niet aangemerkt worden als een schip geëxploiteerd in het internationaal verkeer.

Bron: Hoge Raad, 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1845

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-afspraken grensarbeiders zijn verlengd tot 31 maart 2022

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

De fiscale corona-afspraken voor grensarbeiders inzake het thuiswerken en de toepassing van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Duitsland respectievelijk België zijn verlengd tot in ieder geval 31 maart 2022.

Bron: Staatscourant, 23 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws