Rubriek: Internationaal

Weldra een nieuw Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag?

IvanCools Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Ivan Cools, partner Nederlands-Belgisch Centrum, Voorzitter Stichting grensarbeid, Voorzitter Belgium-Holland Business Community, Voorzitter Raadgevende Commissie GWO, Hoofdredacteur Belgium-Holland International Magazine©, Hoofdredacteur Borderline Magazine©

Nederland en België onderhandelen al enige jaren over een nieuw dubbelbelastingverdrag. Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Financiën mag worden verwacht dat de onderhandelingen op ambtelijk niveau in de eerste jaarhelft van 2022 afgerond worden. Omtrent de effectieve uitkomsten en wijzigingen kan actueel uitsluitend worden gespeculeerd, maar uit meerdere hoeken werd zowel in Nederland als in België behoorlijk gelobbyd om knelpunten en gewenste aanpassingen voor het voetlicht te brengen. Niets nieuws onder de zon, ook bij de totstandkoming van het actuele dubbelbelastingverdrag van 2001, in werking getreden per 1 januari 2003, lieten belanghebbenden zich niet onbetuigd.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Nieuwe spelregels voor het Belgische expatstatuut per 1 januari '22

StijnSablon Geschreven door
14-03-2022

Auteurs: Stijn Sablon en Bart Van Laere, respectievelijk Tax Director en Tax Manager bij Mazars ALTOS BV, België (stijn.sablon@mazars.be en bart.vanlaere@mazars.be)

De Belgische belastingadministratie heeft vorig jaar, met het oog op het nemen van budgetbesparende maatregelen, aangekondigd dat het toenmalige bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden (ook “expatstatuut” genoemd), gebaseerd op een omzendbrief van 8 augustus 1983, een wettelijke basis zou krijgen. Daarnaast zou het systeem drastische wijzigingen ondergaan, zowel wat betreft de toepassingsvoorwaarden als de aanvraagprocedure.

Het initiële doel van het expatstatuut ingevolge de omzendbrief van 8 augustus 1983 (hierna “oude expatstatuut” genoemd) was om buitenlandse werknemers/kaderleden die een specifieke kennis of expertise hadden in België aan te trekken, om ze tewerk te stellen op de Belgische arbeidsmarkt. De voordelen van de toepassing van dit expatstatuut waren voornamelijk bestemd voor de werkgever, teneinde de totale werkgeverskost van dergelijke specifieke profielen te drukken en aantrekkelijk te maken voor een tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt.

Vanaf 1 januari 2022 is er dus sprake van verankering in een wet, een aangepaste procedure en zijn verscherpte voorwaarden van toepassing.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

België wijzigt werkwijze attestering Nederlandse inkomensverklaringen

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2022

België heeft de aanvraag geautomatiseerd van de Nederlandse inkomensverklaring voor inwoners van België die in Nederland kwalificerend buitenlandse belastingplichtige willen zijn. België geeft de gegevens dan voor december 2022 door aan Nederland.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisdocument inkomstenverhouding is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2022

In het besluit is opgenomen hoe de inkomstenverhouding (IKV) in de loonbelasting moet worden verwerkt. Hoofdstuk 8 gaat over hoe de IKV verwerkt moet worden bij in het buitenland wonende werknemers, buitenlandse werkgevers en salary splits.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

MLI vanaf 1 januari 2022 van toepassing op verdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2021

België en Nederland hebben nieuwe kennisgevingen gedeponeerd voor toepassing van het Multilateraal Verdrag. Vanaf 1 januari 2022 werken de bepalingen van het Multilateraal verdrag door in het belastingverdrag Nederland en België.

Bron: OESO, 25 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

OESO publiceert landenoverzicht 2020 met verschillen bruto- versus nettoloon

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2021

De OESO heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillen tussen het arbeidskosten van de werkgever en het netto-loon van de werknemer. Per land wordt dit uitgebreid toegelicht aan de hand van tarieven, fiscale tegemoetkomingen, SV-premies etc.

Bron: OESO, 29 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarverslag Stichting Normering Arbeid 2020

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2021

De SNA-keurmerk is een transparante norm voor de binnen- en buitenlandse uitzendbranche en (onder)aannemers van werk. Als een opdrachtgever werkt met ondernemers met een SNA-keurmerk, beperkt dat de risicoaansprakelijkheid.

Bron: Stichting Normering Arbeid, 3 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Legalisatie documenten Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

Het legaliseren van formulieren en documenten van de Belastingdienst loopt via het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst (secretariaat Legalisaties, Kamer SB2.26, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). 

Bron: Ministerie van Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en de verkiezingen

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2021

In de programma's van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverzkiezingen in maart is (niet altijd) een visie terug te vinden op grensoverschrijdend werken. 'Geen grens' heeft ze op een rij gezet.

Bron: Geen Grens, februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Hulplijn: Nederlandwereldwijd.nl

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2021

De website en helpdesk Nederlandwereldwijd verbetert de dienstverlening van de Nederlandse overheidsinstellingen voor burgers in het buitenland. De hulp ziet op vragen over grensoverschrijdend reizen, studeren, wonen en werken.

Bron: Belastingdienst, 4 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws