Jurisprudentie

Maximaal 15%-bronheffing verrekenbaar op dividenden

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2024

P ontvangt dividenden uit Zwitserland en Italië. Op grond van de belastingverdragen met beide landen mag P maximaal 15% bronheffing verrekenen. Het maakt daarbij niet uit dat de feitelijke bronheffing hoger is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9660

Gepubliceerd in Nieuws

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2024

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt niet substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

Gepubliceerd in Nieuws

Indienen verkeerde, niet uitgereikte, biljet leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2024

Aan Y is een aangiftebiljet uitgereikt voor niet-inwoners. Y levert een biljet in voor inwoners. Na contact tussen Y en de inspecteur heeft Y geen ander biljet ingediend. De opgelegde ambtshalve aanslag en de verzuimboete zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:330

Gepubliceerd in Nieuws

Bijbaantje leidt tot verlies recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2024

W verblijft tijdelijk om studieredenen in Nederland. Na de studie neemt W een bijbaantje. Een dag later gaat zij een andere arbeidsovereenkomst aan en verzoekt toepassing van de 30%-regeling. De bijbaan staat aan de toepassing van de 30%-regeling in de weg.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2024:179

Gepubliceerd in Nieuws

Lijfrente-uitkeringen inwoner Filipijnen in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2024

A woont op de Filipijnen en geniet een lijfrente-uitkering uit Nederland. De lijfrente-uitkeringen zijn laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij gekomen en daardoor op grond van het pensioenartikel belast in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2023, ECLI:NL:HR:2024:215

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Indonesië heeft geen recht op Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2024

Een inwoner van Indonesië claimt ten onrechte in de Nederlandse aangifte heffingskortingen en aftrek zorgkosten. Hij is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige, omdat hij niet woont binnen de landenkring (EU/EER/Zwitserland/BES).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3024

Gepubliceerd in Nieuws

AOV-premie betaald aan verzekeraar in Guernsey is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2024

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aan een in Guernsey gevestigde verzekeraar zijn niet aftrekbaar. De verzeker is geen toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet IB (art. 3.126).

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3492

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen niet-inwoners op basis Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2024

Voor de bepaling van het premiedeel van de diverse inkomensafhankelijke heffingskortingen van niet-inwoners, moet uitgegaan worden van het Nederlandse inkomen (hfdst. 7 Wet IB), tenzij een speciale bepaling anders bepaalt.

Bron: A-G Koopman, 19 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:79

Gepubliceerd in Nieuws

Wetenschappelijke master aan een HBO-opleiding en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is ten onrechte afgewezen. Betrokkene heeft weliswaar geen master behaald in het wetenschappelijk onderwijs, maar wel een geaccrediteerde wetenschappelijke master behaald aan een HBO-opleiding.

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldinkomen is van belang bij NINBI-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2024

P woont in België en ontvang AOW en een pensioen uit zijn Nederlandse pensioen-BV. Bij de berekening van de zorgbijdrage die P moet betalen aan het CAK moet worden uitgegaan van het wereldinkomen, ook voor zover inkomen niet belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2459

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws