Jurisprudentie

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2023

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

Gepubliceerd in Nieuws

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2023

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

Gepubliceerd in Nieuws

Volledig werkloze krijgt WW uit woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2023

B, inwoner van Nederland, werkt voor een Zwitserse werkgever buiten Nederland. B wordt volledig werkloos. B heeft dan recht op een Nederlandse WW-uitkering (woonlidstaat), alsof hij tijdens het werken in Nederland onderworpen was geweest.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:891

Gepubliceerd in Nieuws

Informatiebeschikking terecht genomen op basis buitenlandse gegevens

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2023

Vanuit Duitsland is de inspecteur spontaan bericht dat O in Luxemburg bankrekeningen aanhield. Met een informatiebeschikking heeft de inspecteur nadere informatie bij O opgevraagd. Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3885

Gepubliceerd in Nieuws

Bij verzoek 30%-regeling is ontvangstdatum beslissend.

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2023

Of een verzoek toepassing 30%-regeling binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling tijdig is ontvangen, moet getoetst worden op basis van de datum van ontvangst bij de inspecteur. De verzenddatum is niet relevant.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:624

Gepubliceerd in Nieuws

Spaanse pensionado kan doorbetaald pensioen niet aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2023

X woont in Spanje. Zijn Nederlandse oudedagsvoorzieningen zijn voor 80,32% belast in Nederland. Hij betaalt een deel van het pensioen aan zijn ex-echtgenote. Deze doorbetaling leidt in Nederland niet tot aftrek.

Bron: 15 mei 2023, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:2776

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België heeft recht op Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2023

Door een hoog box 3-inkomen wordt niet voldaan aan de 90%-voorwaarde van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In woonland België bestaat geen recht op faciliteiten. Nederland moet dan toch aftrek verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777

Gepubliceerd in Nieuws

In Nederland afgestudeerde Indiër is geen ingekomen werknemer

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2023

Een indiër verblijft met zijn echtgenote voor een Master-opleiding en stage in Nederland. Hij heeft nog nauwe banden met India. In zijn zoekjaar heeft hij een baan aanvaard in Nederland. Hij heeft geen recht op de 30%-regeling omdat hij in Nederland woont.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3450

Gepubliceerd in Nieuws

A1-verklaring is bindend voor inspecteur

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2023

De inspecteur heeft terecht de afgegeven A1-verklaring gevolgd. Hij heeft geen discretionaire bevoegdheid deze te passeren. Tevens heeft de inspecteur geen zelfstandige bevoegdheid Liechtensteinse premies te verrekenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2245

Gepubliceerd in Nieuws

Stamrechtuitkeringen zijn op grond arbeidsartikel belast

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

A woont in het VK en heeft de uitkeringen uit zijn ontslagstamrecht niet in laten gaan op de 65-jarige leeftijd. De termijnen zijn op grond van de Wet LB belast. Het arbeidsartikel wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 6 april 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:920

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws