Rubriek: Jurisprudentie

Herstelkosten normale schade ingevoerde auto beïnvloedt waarde niet

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2022

Bij de waardeschatting van een geïmporteerde auto op basis van een taxatie moeten de herstelkosten van schade ten gevolge van normaal gebruik worden geëlimineerd. Die kosten zijn verdisconteerd in de handelsinkoopwaarde.

Bron: Hoge Raad, 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1273

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2022

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Brazilië kent een formeel bestuurdersbegrip

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

V is co-managing director van een holding met concernactiviteiten in Argentinië en Brazilië. Hij was voor die werkzaamheden geen statutair directeur. Formeel is V dan geen bestuurder, zodat het bestuurdersartikel van het verdrag met Brazilië niet van toepassing is.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 2 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:733

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd kinderbijslag geldt niet voor immigrant uit lidstaat EU

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2022

Een Bulgaarse onderdaan heeft haar gewone verblijfplaats in Duitsland gevestigd en verblijf daar legaal. Zij vraag in Duitsland kinderbijslag aan. Duitsland kan haar niet de eerste drie maanden uitsluiten van kinderbijslag omdat zij in Duitsland geen arbeidsinkomsten heeft.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Na emigratie doorbetaald loon is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2022

X is per 31 december 2015 ontslagen als bestuurder van BV Y. In 2015 heeft hij feitelijk niet gewerkt, maar kreeg wel loon doorbetaald. In maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Het loon ter zake van de in Nederland vervulde dienstbetrekking is in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1126

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit pensioenen internationale organisaties is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2022

Inwoners van Nederland die in Nederland belaste pensioenuitkeringen ontvangen van een internationale organisatie zitten in een moeilijke bewijspositie. In het besluit wordt aangegeven hoe zijn in hun aangifte de pensioenen kunnen verwerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verzuim tijdige aanvraag kost 8 jaar AOW

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2022

A woont in Zwitserland. Bij zijn aanvraag in 2010 voor een Zwitsers ouderdomspensioen vraagt hij niet ook zijn AOW-rechten aan. Pas in 2019 vraagt hij zijn Nederlandse AOW. De AOW gaat dan pas in één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum in 2019.

Bon: Centrale Raad van Beroep, 2 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1298

Gepubliceerd in Nieuws

Overbruggingsuitkering voormalige voetballer is een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2022

A woont in Australië en krijgt een overbruggingsuitkering na het beëindigen van zijn voetbalcarriëre. Voor de toepassing van het belastingverdrag moet de overbruggingsuitkering aangemerkt worden als een lijfrente en niet als inkomsten uit arbeid.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:724

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling: wisseling werkgever tijdens bestaan oude dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Door een arbeidsconflict is Z zijn dienstbetrekking aan het beëindigen op het moment dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. De 30%-regeling kan Z toepassen bij zijn nieuwe werkgever, omdat sprake is van een wisseling van werkgever.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5686

Gepubliceerd in Nieuws

Geen bewijs dat woonland geen faciliteiten verleent

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2022

A woont in het buitenland. Het wereldinkomen bedraagt 13.880, waarvan 3.224 niet in Nederland belast is. A voldoet niet aan het 90%-criterium en kan niet bewijzen dat hij in zijn woonland geen fiscale faciliteiten kan genieten. A krijgt dan geen Nederlandse fiscale faciliteiten.

Ron: Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4206

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws