Rubriek: Sociale Zekerheid

Coronabeleid sociale zekerheid stopt op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2022

De SVB bevestigt op haar site dat het coronabeleid voor de toe te passen socialezekerheidswetgeving eindigt per 1 juli 2022. De Belgische en Duitse autoriteiten hebben een overeenkomstig bericht gepubliceerd, al laten deze enige ruimte voor nadere ontwikkelingen.

Bron: SVB, 6 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland is niet gebonden aan Zwitserse A1

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2022

A woont in Nederland en is een Rijnvarende. Nederland is voor het jaar 2011 niet gebonden aan de Zwitserse A1-verklaring. In 2011 was Zwitserland nog niet toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst. Ook kent deze overeenkomst niet de mogelijkheid een A1 af te geven.

Bron: Hoge Raad, 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:663

Gepubliceerd in Nieuws

Ingetrokken A1 leidt niet tot teruggave sociale zekerheidspremies

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2022

A heeft van de SVB een A1-verklaring ontvangen. A is verzekerd in Nederland. A gaat met succes in bezwaar bij de SVB. Toch krijgt A de premies van de inspecteur niet terug, omdat A niet tijdig een verzoek heeft gedaan om ambtshalve vermindering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2008

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische grensondernemer heeft recht op TOZO

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2022

X woont in België en heeft een bedrijf in Nederland. X vraagt in Nederland In het kader van de coronamaatregelen een TOZO-uitkering aan. Die krijgt hij niet omdat alleen inwoners recht hebben op bijstandsuitkeringen. De rechtbank vindt dat strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Limburg, 25 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3194

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende valt niet onder het Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2022

Liechtenstein was voor 2019 nog niet aangesloten bij het Rijnvarendenverdrag. De door de SVB afgegeven A1-verklaring is juist en bindend voor de inspecteur. Er bestaat geen recht op verrekening van de ten onrechte in Liechtenstein betaalde premies.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:516

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn

Esther Wolthuis Geschreven door
24-04-2022

Auteur: mr. Esther Wolthuis, juridisch medewerker bij Kroes Advocaten (wolthuis@kroesadvocaten.nl)

De Europese Blauwe Kaart richtlijn is sinds haar introductie in 2009 op veel kritiek gestuit. In veel EU-lidstaten, waaronder in Nederland, wordt weinig gebruik gemaakt van deze richtlijn voor hoogopgeleide arbeidsmigranten. Ruim vijf jaar geleden deed de Europese Commissie een ambitieus voorstel om de richtlijn te herzien. Voor veel lidstaten bleek het voorstel echter te radicaal. Na jarenlang onderhandelen werd er in oktober 2021 een akkoord bereikt. De nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn (EU 2021/1883) biedt mogelijkheden tot verbetering, maar blijkt niet de ommezwaai die de Commissie voor ogen had. In dit artikel zet ik kort de belangrijkste nieuwe regels uiteen en blik vooruit op de implementatie van de nieuwe richtlijn in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Kinderopvangtoeslag: werken en wonen in twee landen

Nick Tax Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank te Breda (bbz@svb.nl)

Bureau Belgische Zaken is werkzaam op het gebied van de sociale verzekeringen van België en Nederland. Wij beantwoorden vragen van klanten met specifieke problemen. Meestal hebben wij een antwoord, soms ook niet. Dan is de werkelijkheid weerbarstiger dan de wet. Uit onderstaand artikel wordt duidelijk dat soms een recht kan bestaan, maar dat je het gewoonweg niet kunt aanvragen. In een eerder artikel in Grensoverschrijdend Werken is uiteengezet hoe de rechten op kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn geregeld, bij werken in twee landen, als de beide echtelieden in een ander land werken. De EG-verordening 883/04 garandeert dat het hoogste recht wordt uitbetaald. Zo loopt het echtpaar geen rechten mis. Maar, hoe gaat het met die rechten zodra het stel een LAT-relatie heeft, en dan ook nog eens in twee landen, in België en in Nederland woont? Ontstaat dan een situatie met twee individuen die recht hebben op kinderbijslag, kindgebonden budget en ook Kinderopvangtoeslag?

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Inspecteur kan zelfstandig de premieplicht bepalen

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2022

Als de SVB geen A1-verklaring heeft afgegeven kan de inspecteur zelfstandig bepalen waar belanghebbende sociaal verzekerd is. Aan de wel afgegeven A1-verklaring is de inspecteur niet gebonden omdat die onjuistheden bevat, ook al zijn dat mogelijk verschrijvingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2510

Gepubliceerd in Nieuws

SVB houdt bij inwoner Duitsland terecht geen ZVW-premie in

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2022

A woont een deel van het jaar in een recreatiewoning in Nederland en een deel van het jaar in Duitsland. Het middelpunt van het maatschappelijk leven bevindt zich in Duitsland. De SVB heeft daarom terecht de inhouding van Zvw-premie op het AOW-pensioen beëindigd

Bron: Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:991

Gepubliceerd in Nieuws

Brochure over grensoverschrijdend ondernemen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2022

Er is een brochure verschenen met als titel 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Duitsland en Nederland'. Ingegaan wordt op algemene vereisten bij het starten van een bedrijf en de valkuilen en voorwaarden in de drie landen.

Bron: Interreg, ZZP-fabriek en Universiteit Maastricht, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws