Rubriek: Sociale Zekerheid

Zelfstandige kan A1-verklaring in Duitsland alleen nog online aanvragen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2022

Vanaf 1 januari 2002 kunnen (veel in Duitsland wonende) zelfstandigen die hun A1-verklaring voor de sociale zekerheid in Duitsland aanvragen, dat alleen nog digitaal doen via het Duitse portal sv.net.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Onterechte premiebetaling leidt tot (vrijwillige) AOW-verzekering

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2022

A heeft sinds 2010 ten onrechte in Nederland sociale zekerheidspremies voldaan. De inspecteur geeft de premies voor 5 jaar ambtshalve terug. Voor de andere jaren merkt de SVB de AOW-premies aan als premies voor een vrijwillige AOW-verzekering.

Bron: Vakstudie Nieuws. 3 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aanvullende verzekering nodig voor WLZ na Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2022

De Wet langdurige zorg (Wlz) blijft onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst - Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2022

De tegemoetkoming ziet op de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 voor een groep in Nederland verzekerde rijnvarenden. Hiermee wordt zij alsnog behandeld alsof ze in Nederland verzekerd waren zonder de onverplichte afdracht door de werkgever elders.

Bron: Staatscourant, 24 december 2021, 50396

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende tewerkstelling binnen EU: welk type socialezekerheidsbijdragen verschuldigd? De positie van Belgische en Nederlandse autoriteiten nader bekeken

Alice Roelandt Geschreven door
04-01-2022

Auteurs: mr. A. Roelandt en mr. F. Estanekzay, respectievelijk werkzaam als Manager en Analyst Global Employer Services, bij Deloitte Belastingadviseurs (alroelandt@deloitte.nl en festanekzay@deloitte.nl)

Wanneer een persoon tegelijkertijd in verschillende lidstaten werkzaamheden verricht, bepalen specifieke (EU-)conflictregels de "bevoegde lidstaat", d.w.z. de staat waar socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Zodra de bevoegde lidstaat is geïdentificeerd, moet nog worden bepaald welk type socialezekerheidsbijdragen moet worden betaald over de ontvangen vergoedingen. Dit is vooral belangrijk in het geval dat een persoon bestuurdersmandaten over de grens heeft, omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook op de socialezekerheidsdekking van het individu. Dit artikel legt de regels bloot die van toepassing zijn bij het maken van deze 2-staps beoordeling en illustreert deze met treffende voorbeelden. De positie van de Belgische en Nederlandse autoriteiten wordt nader bekeken.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

MoU met Polen gesloten inzake sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Nederland heeft met Polen een memorandum of understanding gesloten over de dienstverlening, controle en samenwerking bij de export van WW-uitkeringen. De samenwerking ter voorkoming van arbeidsuitbuiting wordt geïntensiveerd.

Bron: Ministerie van SZW, 21 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2021

De jaarrapportage Arbeidsmigranten wil breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2021

In twee kamerbrieven wordt ingegaan op de toekomst van het thuiswerken voor grensarbeiders en de fiscale en sociale zekerheids-gevolgen. Bevestigd wordt dat binnen de EU is afgesproken dat de corona-maatregelen voor de sociale zekerheid verlengd worden tot 1 juli 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-overeenkomsten met Duitsland en België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

De coronamaatregelen voor grensarbeiders die Nederland met Duitsland en België heeft afgesproken, zijn verlengd tot eind maart 2022. Voor zelfstandigen in de grensstreek is hulp mogelijk in het woonland op basis van soepele uitleg van de bijstandsregels.

Bron: Ministerie van EZ, 14 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws