Rubriek: Vermogensrecht

Private partijen kunnen zich niet rechtstreeks op EU-richtlijn beroepen

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2018

Een rechter kan geen nationale bepalingen en een daarop gebaseerd contractueel beding in een verzekeringsovereenkomst buiten toepassing laten met een beroep op een Europese richtlijn. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht niet met het Unierecht strookt, kan schadevergoeding eisen van de lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:631

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant kan een lijfrente kopen bij Nederlandse verzekeraar

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Emigranten konden vrijkomend lijfrente- of pensioenkapitaal niet omzetten in een ingaande lijfrente of pensioen. Dat kon leiden tot invordering van de conserverende aanslag, die is opgelegd bij emigratie. Het is nu mogelijk om wel een lijfrente of pensioen te kopen bij de verzekeraar waar het oorspronkelijke contract loopt.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 23 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Amerikanen kunnen niet bij alle banken terecht

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2017

‘US-persons’ kunnen door de FATCA-regelingen niet bij alle banken terecht voor diensten. Er is wel voldoende aanbod voor betaalrekeningen. Bepaalde beleggingsproducten worden niet aangeboden door de Amerikaanse Dodd Frank Act uit 2010.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 december 2017, kenmerk: 2017-0000233819

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse dividendbelasting is niet altijd te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2017

In een brief aan de Tweede Kamer legt staatsecretaris Snel uit in welke gevallen sprake kan zijn van niet-verrekenbare dividendbelasting in het buitenland. Hij gaat concreet in op de situatie van buitenlandse particuliere beleggers in Nederlandse aandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 december 2017, kenmerk: 2017-0000236530 

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst publiceert rapport 'Private Equity'

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2017

De Belastingdienst heeft een uitgebreid rapport over 'private equity' gepubliceerd. Bij ‘private equity gaat het om beleggen van privaat risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In hoofdstuk 9.8 zijn de internationale aspecten lucratief belang in beeld gebracht.

Bron: Belastingdienst, 21 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Amerikaanse klant bank heeft tijdelijk US-TIN niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2017

De Verenigde Staten hebben de uitvoering van de FATCA-regelgeving vooralsnog versoepeld. Amerikaanse klanten van Nederlandse banken hoeven niet meer direct een Amerikaans persoonsnummer (US-TIN) te hebben. In verband met problemen bij de afgifte van de US-TIN is tijdelijk voldoende dat men vaststelt dat sprake is van een ‘US person’.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 27 september 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes beantwoordt vragen over FATCA en CRS

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2016

Wiebes gaat in zijn antwoorden op kamervragen in op de moeilijkheden die in Nederland wonende Amerikanen ondervinden van de FATCA-regelgeving. Hij gaat o.m. in op de problematiek rondom de Amerikaans registratienummers (TIN (tax identification number) en SSN (sociale securities number)). Vaak hebben inwoners van Nederland niet zo een nummer. Ook wordt ingegaan op enkele Amerikaanse voorstellen om de problematiek voor niet-inwoners van de VS te verzachten. Inzake CRS geeft Wiebes aan dat de internationale gegevensuitwisseling dat al 100 landen zich hebben gecommiteerd om mee te werken, waaronder landen die bekend staan als “belastingparadijs”.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 21 november 2016, nr. 2016-0000198900

Gepubliceerd in Nieuws

18e halfjaarsrapportage Belastingdienst geeft inzicht in aantal actuele ontwikkelingen

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2016

In de 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst staan een aantal internationaal belangwekkende onderdelen. 10 blz. bieden een overzicht van de internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. Hieruit blijkt wat de enorme ontwikkeling is rondom internationale gegevensuitwisseling en wat de gevolgen hiervan voor de belastingplichtigen zijn. Bankgegevens uit Zwitserland, panamapapers, pensioen- en inkomensgegevens worden niet alleen EU-breed uitgewisseld, maar inmiddels gebeurt dat bijna wereldwijd. Verder in de rapportage meer info over de internationale invordering en de doorontwikkeling van de G-rekening. Eind dit jaar wordt het resultaat van het onderzoek naar de G-rekening door banken en Belastingdienst bekend gemaakt.

Bron: 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 4 november 2016, Ministerie van Financiën, kenmerk 2016-0000195708.

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws