Woonplaats

Ontvanger dividend woont in Nederland, niet Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2024

Y ontvangt een dividend van € 10 miljoen van zijn BV. Y stelt dat hij in Zwitserland woont. Het gerechtshof is, gezien de feiten, van mening dat Y inwoner van Nederland was op het moment van de dividendbetaling. Het dividend is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1503

Gepubliceerd in Nieuws

Afwijkende woonplaats niet aannemelijk gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2024

Voor de Europese Verordening 883/2004 is de woonplaats de normale woonplaats waar het centrum van de belangen zich bevindt. De inschrijving in een bevolkingsregister is niet doorslaggevend, maar wel uitgangspunt, totdat aannemelijk is dat de inschrijving niet klopt.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 januari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:73

Gepubliceerd in Nieuws

Informatiebeschikking terecht bij onderzoek woonplaats

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2023

A is ingeschreven in Duitsland maar heeft nog banden met Nederland. De inspecteur mag een informatiebeschikking afgeven omdat A niet wilde antwoorden op vragen over de woonplaats. Binnen 6 weken moet A alsnog antwoorden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-leeuwarden, 17 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8795

Gepubliceerd in Nieuws

Afwezigheid verdragsinwonerschap leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2023

De vermindering en saldering van de rekening-courantschuld van P vormt winst uit aanmerkelijk belang. Een beroep op het verdrag met België (2015) en met de VS (2015) baat P niet. P is voor de toepassing van de belastingverdragen geen inwoner van die landen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 juni 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1446

Gepubliceerd in Nieuws

Niet doorgeven adreswijziging leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2023

Y verhuist binnen Duitsland maar geeft geen adreswijziging door aan de voormalige Nederlandse woongemeente of de Belastingdienst. Het gevolg is dat Y de Nederlandse belastingaangifte te laat doet. De verzuimboete is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4789

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit voorkoming dubbele belasting in de winstsfeer

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2023

In het Besluit worden diverse punten behandeld betreffende de verdragstoepassing en voorkoming van dubbele belasting in de winstsfeer o.a. over vaste inrichting, dividend, inwonerschap lichamen en grensboeren.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 juni 2023, Stcrt. 2023, 17534

Gepubliceerd in Nieuws

Sporters in Monaco zijn daar belast

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2023

Sporters die in Monaco wonen worden in hun woonland belast. Nederland doet woonplaatsonderzoeken bij emigranten naar Monaco. Er wort onderzoek gedaan naar gunstregimes ook van andere landen.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Duurzame band ook met Egypte geeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2023

T komt uit Egypte en heeft een tijdelijk verblijfstitel ‘zoekjaar afgestudeerden’. Omdat T bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst een duurzame band met Nederland heeft, heeft hij geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4944

Gepubliceerd in Nieuws

In Marokko verblijvende DGA woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2023

J heeft de Nederlandse nationaliteit en is directeur-groot-aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap. Ondanks zijn verblijf van maar 30 dagen in Nederland is hij gezien de banden met Nederland inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 maart 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:556

Gepubliceerd in Nieuws

Belanghebbende bewijst niet inwoner van Nederland te zijn

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

M maakt niet aannemelijk dat hij in Spanje aan de belastingheffing is onderworpen op grond van zijn woonplaats of verblijf. Er is wel een duurzame band met Nederland. M is voor de nationale wetgeving en het belastingverdrag inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1363

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws