Woonplaats

In Marokko verblijvende DGA woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2023

J heeft de Nederlandse nationaliteit en is directeur-groot-aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap. Ondanks zijn verblijf van maar 30 dagen in Nederland is hij gezien de banden met Nederland inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 maart 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:556

Gepubliceerd in Nieuws

Belanghebbende bewijst niet inwoner van Nederland te zijn

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2023

M maakt niet aannemelijk dat hij in Spanje aan de belastingheffing is onderworpen op grond van zijn woonplaats of verblijf. Er is wel een duurzame band met Nederland. M is voor de nationale wetgeving en het belastingverdrag inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1363

Gepubliceerd in Nieuws

Niet ingezetene is niet verzekerd voor de Wlz

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2023

Hoewel R een grote binding met Nederland heeft, is de binding niet zo groot dat R een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. R kan niet als inwoner worden aangemerkt en is daarmee niet verzekerd voor de Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 16 februari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:284

Gepubliceerd in Nieuws

Maltese Kumpani Privati is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

Een Nederlandse BV heeft haar bestuurlijke zetel verplaatst naar Malta en later de rechtsvorm gewijzigd. Omdat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend onder meer door een gemachtigde, is de Kumpani Privati in Nederland gevestigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:353

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot woont niet in Turkije

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2023

De aan een piloot ter beschikking staande wisselende hotelkamers zijn niet aan te merken als een duurzaam tehuis. Ook onder meer de tijdelijkheid van de aanstelling duiden niet op wonen in Turkije. Voor het belastingverdrag en nationale wet is hij inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:667

Gepubliceerd in Nieuws

Toepassen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2023

Voor de loonbelastingtabel van een Oekraïense vluchteling die langer dan 6 maanden in Nederland verblijft, kan worden aangenomen dat Nederland het fiscale woonland is. Dit uitgangspunt geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting.

Bron: Belastingdienst, 18 januari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Loon is niet volledig belast in het Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

M woont voor de nationale wet en het belastingverdrag in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. M werkt voor een werkgever in het VK, zodat recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de 151 in het VK gewerkte dagen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7535

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot woont in Nederland en niet in Spanje/Italië

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2022

Na een opleiding als piloot is Q in 2017 gestationeerd geweest in Italië en Spanje, waar hij ook appartementen gehuurd had. Q onderhield nog een duurzame band met Nederland en wordt daarom aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12395

Gepubliceerd in Nieuws

Musicalartieste treedt op in Oostenrijk, maar betaalt (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2022

Z, artieste, heeft bijna een jaar geleefd in een theaterwoning in Oostenrijk. Z is inwoner van Nederland gebleven. Haar beloning is onderdeel van het Nederlands wereldinkomen. De voorkoming van dubbele belasting verloopt via de verrekeningsmethode.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8256

Gepubliceerd in Nieuws

‘Inwoner’ Zwitserland woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2022

Y heeft met zijn vrouw Z afgesproken dat ze niet langer samenwonen. Ze bezitten twee woningen, een in Zwitserland en een in Nederland. Mede omdat Y meer dan 240 dagen in Nederland verblijft, is Y inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5286

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws