Woonplaats

Geef gewijzigde omstandigheden door aan één loket

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2020

Als een niet-inwoner een band met Nederland heeft (gehad) en persoonlijke omstandigheden (verhuizing, huwelijk etc.) wijzigen, geef dit dan door aan het RNI-loket. Men moet wel een BSN hebben. Dit voorkomt formele en administratieve problemen.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 19 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

A-G legt woonplaatsbegrip uit

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2020

Volgens de A-G is van een woonplaats en dus duurzame band alleen sprake als een ‘woning’ beschikbaar is. Relevant is of het verblijf duurzaam bedoeld is, niet of het dat ook feitelijk is geweest. Een tijdelijk verblijvende stagiair, expat etc. woont in principe niet in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1350

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2019

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe stelt de Belastingdienst de woonplaats vast?

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2019

Het Ministerie maakt na een WOB-verzoek een zevental interne documenten bekend die gaan over de vaststelling van de woonplaats. De documenten geven een inzicht in de informatie die hierover binnen de Belastingdienst circuleert. Ook wordt ingegaan op de termijn waarvoor verdragsverklaringen worden afgegeven.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Onvoldoende bewijs voor woonplaats in Libanon

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2018

In de aangifte 2014 stelt X dat zijn partner in verdragsland Brazilië woont en op grond van het keuzerecht als fiscaal partner is aan te merken. Bij bezwaar stelt belanghebbende dat de partner in Libanon, een niet-verdragsland, woont en dus geen fiscaal partner kan zijn. Zo ontstaat recht op hogere heffingskortingen als alleenstaande met kinderen. Belanghebbende levert echter onvoldoende bewijs van de woonplaats in Libanon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4381 

Gepubliceerd in Nieuws

Feiten wijzen op inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2018

X, Nederlander, bezit In de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een ‘E2-visum’.Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. Op basis van de feiten is X inwoner van Nederland en heeft hij niet aangetoond in de VS aan de belasting te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 30 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1780 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2018

In onderdeel 1 van de nieuwsbrief wordt toegelicht dat per 1 januari 2019 niet-inwoners van Nederland geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskorting. De vaststelling van het woonland van de werknemer door de werkgever wordt daarmee belangrijker. Deze wijziging leidt ook tot een toename van het aantal loonbelastingtabellen. Verder zal het niet goed opnemen van het buitenlandse adres, bijv. het tijdelijke Nederlandse adres, van een buitenlandse werknemer leiden tot toepassing van het anoniementarief.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2019, uitgave 1 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen inwoner van Frankrijk, maar van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2018

Omdat belanghebbende niet kan bewijzen inwoner van Frankrijk te zijn, is de naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd. Op wonen in Frankrijk duidde het Frans rijbewijs, de huurbetaling Franse woning, de creditcardbetalingen, maar meer signalen duidden op wonen in Nederland (o.a. inschrijving GBA, ontvangen en nooit terugbetaalde toeslagen, groot-aandeelhouder Nederlandse vennootschappen).

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4582

Gepubliceerd in Nieuws

Woonplaats zelfstandige was in Italië

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2018

De SVB maakt aannemelijk dat belanghebbende in de periode tussen 1 maart 1991 en 31 december 2013 deels niet verzekerd was voor de AOW in Nederland. De SVB maakt aannemelijk dat betrokkene in die periode deels in Italië woonachtig was en daar substantiële zelfstandige werkzaamheden verrichtte.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws