Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Het Multilateraal Instrument (MLI) heeft sinds 1 januari 2020 al invloed op de toepassing van bijna 50 Nederlandse belastingverdragen. Sinds 1 januari 2022 ook voor het belastingverdrag Nederland-België. Per 1 januari 2023 gaat dit vermoedelijk ook gebeuren bij het verdrag met Duitsland. Tijdens deze studieochtend lichten we het Multilateraal Verdrag en het MLI toe en gaan in op de gevolgen voor o.a. hybride entiteiten, vaste inrichting, dividenden, vermogenswinsten, voorkoming van dubbele belasting, voorkoming van verdragsmisbruik, onderlinge overlegprocedure, arbitrage etc.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2meet LocHal
Stad: Tilburg

We behandelen de hoofdlijnen van het Belgische arbeidsrecht, toegespitst op Nederlands-Belgische situaties, met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Belgische sociale verzekeringen. Zowel de theorie als de praktijk worden behandeld.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Het Parkhuis
Stad: Amersfoort

Discoördinatie van belasting- en premieheffing is één van de meest genoemde problemen voor werknemers die grensoverschrijdend werken. Wat is discoördinatie en wanneer doet zich dit voor? Is discoördinatie altijd een probleem of kan het ook voordelen opleveren? Tijdens deze workshop behandelen we de problematiek van uit elkaar lopende belasting- en premieheffing en beschrijven we waar knelpunten en kansen liggen voor werkgevers en werknemers.

Data: 8, 15 en 22 november 2022
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Bij een modern beloningsbeleid hoort dat werknemers via aandelenparticipaties betrokken worden bij de onderneming. Tijdens deze studieochtend gaan we in op de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen van deze werknemersparticipaties, met speciale focus op de internationale aspecten. Daarbij besteden we ook uitgebreid aandacht aan het (waarschijnlijk) per 1 januari 2023 in werking tredend Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten.

Tijd: 2 donderdagen in januari 2023
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2022 en per 1 januari 2023 zijn weer vele regelingen gewijzigd, zowel in Nederland als België, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland en België voor 2023, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2022 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Bij grensoverschrijdend werken is het onderwerp pensioen altijd een niet te onderschatten aandachtspunt. Tijdens deze workshop behandelen we de internationale pensioenproblematiek en staan vooral stil bij actuele ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal af te kopen. Hoe pakt dat uit als de afkopende pensionado niet in Nederland woont? Ook gaan we in op de Belgische jurisprudentie inzake de afkoop van pensioen in eigen beheer.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)