Inmiddels zijn we weer gestart met bijeenkomsten waarbij deelnemers ook in de zaal aanwezig zijn. We houden de groepen wel nog klein. Veelal zult u een QR-code moeten kunnen overleggen. Waar mogelijk passen we onze programma's aan, zodat ze ook vanuit huis of kantoor te volgen zijn. Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 10.00 - 14.30 uur
Locatie: Online webinar

Het overheidsartikel en hooglerarenartikel staan volop in de belangstelling. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) heeft veel vragen opgeroepen over grensoverschrijdende situaties, zowel voor belastingheffing als sociale zekerheid. Tijdens deze studieochtend bespreken we ontwikkelingen, toekomstplannen en uitleg van deze artikelen. Maar ook het verschil in uitleg tussen twee landen van deze verdragsartikelen, zoals op 1-12-'21 weer bleek bij de beantwoording van Kamervragen over het belastingverdrag met Duitsland. We behandelen de ontstane praktijk en de uiteenlopende benadering in landen, in het bijzonder Duitsland en België.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

Op 1 januari 2022 wijzigt het belastingverdrag Nederland-België, omdat het is aangemeld bij de OESO voor toepassing van het Multilateraal Verdrag. Dat zal per 1 januari 2023 vermoedelijk met het verdrag met Duitsland ook gebeuren. Tijdens deze studieochtend lichten we het Multilateraal Verdrag en het Multilateraal Instrument toe en gaan in op de gevolgen van de wijzigingen van de verdragen met België en Duitsland, o.a. voor hybride entiteiten, vaste inrichting, dividenden, vermogenswinsten, voorkoming van dubbele belasting, voorkoming van verdragsmisbruik, onderlinge overlegprocedure, arbitrage.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Seats2meet Station CS
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2021 en per 1 januari 2022 zijn weer vele regelingen gewijzigd, zowel in Nederland als België, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland en België voor 2022, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2021 vragen aandacht. Tijdens dit webinar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 09.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Hoe dient de 30%-bewijsregel te worden toegepast? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie. Met ook speciale aandacht voor de regeling die per 1/1/2022 het Belgische expat-statuut vervangt.

Data: 5, 12 en 19 april 2022
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 10.00 - 13.15 uur
Locatie: Online webinar

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. Tijdens deze ochtend gaan we in op de achtergronden van de richtlijn, de verplichtingen voor organisaties, bijbehorende sancties en geven we een diepgaande update van de nieuwe regels, waaronder de meldplicht WagwEU en wat dit voor organisaties inhoudt.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Plaats: Woerden

De rookwolken van de Brexit zijn (vrijwel) opgetrokken. Waar heeft de Brexit toe geleid en wat is de stand van zaken in relatie met het Verenigd Koninkrijk? Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor werknemers die grensoverschrijdend werken met het VK? Tijdens deze studieochtend gaan we in op het belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, verblijfsrecht en pensioen.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum DROOM!
Stad: Beuningen

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Plaats: Woerden

Netto-beloningen, tax-equalisation, salary-split, inkomstenverhouding, 30%-regeling etc. zijn termen die we bij grensoverschrijdende werknemers veel tegenkomen. Wat betekenen ze precies, hoe bereken je ze en hoe verwerk je deze berekeningen in de loonaangifte? Deze en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek bij een salarisadministratie komen tijdens deze studiedag aan de orde.

Tijd: 9.30 - 16.50 uur
Locatie: Online webinars

Deze reeks webinars biedt u op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans en Stijn Wichers), Internationale sociale zekerheid (door Nick Tax en Arnoud Driessen), Thuiswerken (door Miriam Michiels en Evelien de Jong) en Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven). U kunt ze alle vier volgen, of er een, twee of drie uitkiezen. Schrijf nu in.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Online webinar

Veel Nederlandse bedrijven willen hun vleugels uitslaan in Duitsland. Als grootste Europese economie vormt het een aantrekkelijke markt. Maar hoe pak je dat het beste aan? Een van de belangrijkste keuzes is of je met eigen personeel of met een handelsagent de Duitse markt bewerkt. Tijdens dit webinar gaan de sprekers uitgebreid in op de voor- en nadelen van deze beide opties. Met de arbeidsrechtelijke en de praktische aspecten.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2meet LocHal
Stad: Tilburg

We behandelen de hoofdlijnen van het Belgische arbeidsrecht, toegespitst op Nederlands-Belgische situaties, met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Belgische sociale verzekeringen. Zowel de theorie als de praktijk worden behandeld.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)