Tijd: 2 donderdagen in januari 2023
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België lopen al jaren. Aangekondigd is al dat het (hoog)lerarenartikel zal wijzigen. Maar ook het pensioenartikel, bestuurdersartikel etc. wijzigen mogelijk. De verwachting is dat er overeenstemming bereikt wordt in 2022. Dan zullen ook de teksten mogelijk voor 1 januari 2023 bekend worden. Gezien het grote belang voor de praktijk van dit nieuwe verdrag willen we u dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gevolgen.

Data: 2, 9 en 16 februari 2023
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2022 en per 1 januari 2023 zijn weer vele regelingen gewijzigd, zowel in Nederland als België, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland en België voor 2023, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2022 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

Datum: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht biedt niet-inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals aftrek van negatieve inkomsten van een buitenlandse eigen woning. Recente jurisprudentie wijkt echter steeds meer af van de wettelijke bepalingen. Tijdens deze workshop gaan we in op de wetgeving, maar vooral ook op de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de praktische problemen die bijv. de inkomensverklaring met zich meebrengt. Na de workshop bent u helemaal bijgepraat en kunt u uw klanten adviseren en wijzen op de diverse opties en onzekerheden.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Bij grensoverschrijdend werken is het onderwerp pensioen altijd een niet te onderschatten aandachtspunt. Tijdens deze workshop behandelen we de internationale pensioenproblematiek en staan vooral stil bij actuele ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal af te kopen. Hoe pakt dat uit als de afkopende pensionado niet in Nederland woont? Ook gaan we in op de Belgische jurisprudentie inzake de afkoop van pensioen in eigen beheer.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)