Onze bijeenkomsten gaan door, maar de groepen zullen klein zijn. Waar mogelijk passen we onze programma's aan, zodat ze ook vanuit huis of kantoor te volgen zijn. We hopen dat u zoals gebruikelijk blijft inschrijven.
Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn, maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Tenzij nog iets heel bijzonders gebeurt, zal de Brexit op 1 januari 2021 definitief zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk en voor de werknemers die grensoverschrijdend werken. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe situatie op 1 januari 2021? Waar moet u aan denken wat betreft het uitzenden van personeel tussen Nederland en het VK? We bespreken dit aan hand van de thema's: arbeidsrecht, verblijfsrecht, sociale zekerheid, belastingheffing en pensioen.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2020 en per 1 januari 2021 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2021, nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2020 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Hoe zit het met de verkorting looptijd van de bewijsregel nu het overgangsrecht tot een einde is gekomen? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap moet voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders, zoals dga's, belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap. We gaan aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties volop in op de voorgestelde regeling, zowel op de nationale als internationale aspecten.

Tijd: 9.15 - 12.30 uur
Locatie: Online webinar

Bij thuiswerkbeleid verdienen grensoverschrijdende werknemers speciale aandacht. Zeker de werknemer die in zijn woonland thuiswerkt, terwijl dat woonland niet zijn werkland is. Tijdens deze online workshop bespreken we de gevolgen van het thuiswerken voor deze werknemers. Met focus op situaties binnen de EU. Ook gaan we in op de overheidsregels die in 2021 van toepassing zijn.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: LocHal
Stad: Tilburg

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Data: 20 en 27 mei 2021
Locatie: Vergadercentrum DROOM!
Stad: Beuningen

De hoofdlijnen van het Duitse belastingrecht, toegespitst op de praktijk van Nederlandse adviseurs. Onze Duitse (Nederlandstalige) docenten geven inzicht in de grensoverschrijdende fiscale problematiek en mogelijkheden. Zij behandelen ook fiscaal relevante aspecten van het Duitse sociale zekerheidsstelsel en diverse actualiteiten.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)