30%-regeling: heden, verleden en toekomst

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Seats2Meet Centraal Station
Stad: Utrecht

We bespreken de 30%-regeling, inclusief uiteraard de recente wijzigingen en beleidsstandpunten. Per 1-1-2024 is de aftopping van de 30%-regeling in werking getreden en is de regeling verder versoberd. De partiële buitenlandse belastingplicht wordt per 1-1-2025 afgeschaft. We bespreken al deze wijzigingen, het overgangsrecht en diverse binnenkort te verwachten wijzigingen. Ook gaan we in op de keuzeregeling (30%-vergoeding of werkelijke extraterritoriale kosten), die is ingegaan op 1-1-2023. Ook zijn diverse beleidsstandpunten gepubliceerd. Dit alles heeft gevolgen voor de (loon)berekeningsprogramma’s, de salarisadministratie, de arbeidsovereenkomst, extraterritoriale kosten etc.

 • Omschrijving Open or Close

  De 30%-regeling is en blijft volop in beweging. Wij gaan de 30%-regeling met u in zijn geheel bespreken, waarbij uiteraard de recente wijzigingen en beleidsstandpunten helemaal uitgelicht worden. 

  Wij bespreken de 30%-regeling in zijn geheel, inclusief uiteraard de recente wijzigingen en beleidsstandpunten. Per 1 januari 2024 is de aftopping van de 30%-regeling op de Balkenende-norm in werking getreden en is de 30%-regeling verder versoberd. De partiële buitenlandse belastingplicht wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. Er gelden verschillende overgangsregelingen voor deze wijzigingen. We bespreken de wijzigingen en het overgangsrecht. Meerdere wijzigingen, worden nog verwacht. Ook gaan we in op de keuzeregeling (30%-vergoeding of werkelijke extraterritoriale kosten), die is ingegaan op 1 januari 2023. Daarnaast zijn er de laatste tijd diverse beleidsstandpunten gepubliceerd, al dan niet na een beroep op de Wet open overheid. De wijzigingen hebben gevolgen voor (loon)berekeningsprogramma’s, salarisadministratie, arbeidsovereenkomst, extraterritoriale kosten etc.

  Het op 1 januari 2023 in werking getreden keuzerecht voor toepassing van ofwel de 30%-regeling ofwel de werkelijke extraterritoriale kosten is een belangrijke wijziging die nog niet overal goed ingeregeld is.

  Met ingang van 1 januari 2024 zijn er ook nog andere wijzigingen, zoals de mogelijkheid voor de inspecteur om een 30%-beschikking te kunnen herzien. Immers hardheidclausuleverzoeken hebben al geleid tot tegemoetkomingen in dit kader.

  Vrij nieuw is ook dat de kennisgroepen van de Belastingdienst standpunten publiceren. Daarbij gaat het met regelmaat om vraagstukken rondom de 30%-regeling. We gaan deze kennisgroepstandpunten bespreken, bijv. welke kosten aan te merken zijn als extraterritoriale kosten, hoe om te gaan met niet in Nederland belast loon en de 30%-regeling. Ook beleid dat openbaar is geworden op grond van de Wet open overheid bevat belangrijke informatie. Ook het Handboek Loonheffingen bevat nieuwe beleidsuitingen.

  De aanpassingen aan de 30%-regeling die eventueel voorkomen in het Belastingplan 2025, dat op Prinsjedag (17 sept. 2024) wordt bekendgemaakt, nemen we ook mee.

  Ook de praktische aspecten negeren we niet. Immers de salarisberekeningsprogramma’s kunnen een handje helpen bij al deze wijzigingen en zorgen voor een sluitende aangifte loonheffingen.

  Daarnaast blijft belangrijke jurisprudentie zeker niet onbesproken.

  Zoals u van ons gewend bent, gaan we ook in op nieuwe ontwikkelingen die zich naast de bovengenoemde nog voordoen voor de cursusdag. We werpen dan ook een blik vooruit. Wat kunnen we verwachten in de toekomst?

  Als u voorafgaand aan de studiedag vragen hebt, dan kunt u deze aanleveren. De vragen worden dan behandeld tijdens de studiedag.

  We gaan onder meer in op:

  • Uitleg en toelichting 30%-regeling
  • Versobering 30%-regeling per 1 januari 2024
  • Aftopping 30%-regeling per 1 januari 2024.
  • Afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2025
  • Keuzerecht voor werkelijke extraterritoriale kosten of de 30%-vergoeding.
  • Toepassing van de 30%-regeling bij een salarysplit
  • 30%-regeling - wat is dat en wat zijn de gevolgen in de loonaangifte?
  • Ontwikkelingen in de jurisprudentie
  • Herzieningsmogelijkheid 30%-beschikking
  • Actualiteiten van belang voor de adviespraktijk en de payroll
 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit praktische seminar zijn Ronald Jansen en een nog nader bekend te maken spreker.

  Mr. R. (Ronald) Jansen is zelfstandig adviseur loonheffingen. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van werkgevers op het vlak van de Nederlandse loonheffingen bij internationale tewerkstellingen.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  De 30%-regeling – alle ins en outs

  We gaan de 30%-regeling met u doornemen op basis van de geldende wettekst en relevante besluiten. We komen dan uiteraard ook toe aan de wijzigingen die per 1 januari 2023 en 2024 in werking zijn getreden of nog in werking treden.

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Vervolg 30%-regeling

  We zullen bij dit onderdeel ingaan op de wijzen van verwerking van de 30%-regeling in de loonaangifte, We besteden daarbij ook aandacht aan de salarysplit, correctiemogelijkheden over verstreken loontijdvakken etc.
  Ontwikkelingen die niet eerder aan de orde zijn geweest, bijv. in de jurisprudentie, zullen we niet vergeten tijdens de studiedag.

  12.45 uur  Lunch

  13.15 uur  Vervolg 30%-regeling

  14.30 uur  Praktijkvragen

  15.00 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll-, belonings- en HR-professionals en belastingadviseurs die regelmatig te maken hebben met buitenlandse werknemers, grensarbeiders, of Nederlandse werknemers die voor korte of langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 24 september 2024, 9.30 - 15.00 uur (met ontvangst vanaf 9.15 uur)

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 525,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief (digitale) handouts, koffie, thee en lunch. U ontvangt tevoren een factuur.

  Locatie
  Seats2meet Utrecht CS
  Moreelsepark 65
  3511 EP Utrecht

  Deze vergaderlocatie is in Hoog Catherijne, naast Utrecht Centraal Station.

  Met het OV: Volg in de stationshal de borden richting het centrum. Loop via het Stationsplein winkelcentrum Hoog Catharijne binnen en houdt rechts aan. Je loopt een flink stuk rechtdoor. Aan het einde is dan een binnenplein met middenin een terrasje. Rechts naast dit terras is gebouw ‘Hoog Overborch’. Seats2meet bevindt zich daar op de tweede etage. 

  Parkeren: Onder Seats2meet Utrecht CS is een grote parkeergarage (P1). Volg de borden P1, stel je navigatie in op Spoorstraat 22. Neem de lift naar 'winkels', Seats2meet is op de tweede etage van dit gebouw 'Hoog Overborch’. Via deze link kun je vooraf een voordelige parkeerkaart reserveren.

  PE-punten in aanvraag:
  NIRPA: 50 punten Scholing – Wet- en regelgeving Salaris en HR
  Register Belastingadviseurs (RB): 5 punten fiscaal
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NBA: Volgens de recente regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten PO).

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.