Grensoverschrijdend werken actualiteiten en (wets)wijzigingen 2024

(Aangepaste datum voor deze studiedag: donderdag 29 febr.)
Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2023 en per 1/1/2024 zijn weer vele regelingen gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland voor 2024 (zoals versobering 30%-regeling en afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht), nieuwe belastingverdragen (verdrag Nederland-België) en jurisprudentie in 2023/2024 vragen aandacht. Ook is in 2023 veel beleid met een kleine b gepubliceerd, zoals vragen en antwoorden van kennisgroepen, het handboek loonheffingen, nieuwe beleidsbesluiten. Tijdens dit seminar onderzoeken we wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van deze wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De wetswijzigingen in Nederland voor 2024 (zoals de versobering 30%-regeling en afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht), de nieuwe belastingverdragen (waaronder het nieuwe belastingverdrag met België), de vele jurisprudentie, beleidswijzigingen en publicaties in 2023 betreffende de grensoverschrijdende sociale zekerheid en belastingen vragen uw aandacht. We gaan de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart brengen.

  Naast de Nederlandse wetswijzigingen die per 2024 in werking treden kijken we ook naar andere relevante ontwikkelingen. Het nieuwe belastingverdrag met België, de versobering van de 30%-regeling, de fiscale gevolgen van het thuiswerken/workation, de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht, de herzieningsmogelijkheid van 30%-beschikking, de gewijzigde belastingverdragen (o.a. België) etc. bevatten nieuwe regelgeving voor de korte en langere termijn. Vanaf 1 januari 2024 krijgen we ook te maken met de aftopping van de maximale 30%-vergoeding. Hoe is dit geïmplementeerd en hoe werkt dit in de praktijk? Op 1 juli 2024 treedt ook de afkoopmogelijkheid van 10% van het pensioen- en lijfrentekapitaal in werking (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen). Dit kan (extra) aantrekkelijk zijn in grensoverschrijdende situaties.
  In de sociale zekerheid is de Europese overeenkomst telewerken gesloten en is de jurisprudentie over de regularisatieovereenkomsten van de SVB boeiend.
  De publicaties van beleid onder meer door nieuwe/geactualiseerde besluiten, de kennisgroepen van de Belastingdienst, het handboek loonheffingen en de SVB zijn van belang in de praktijk.
  De parlementaire stukken die belangwekkend nieuws bevatten van belang voor het grensoverschrijdend werken zullen de revue passeren. Op het fiscaal forum dienstverleners en het forum salaris van de Belastingdienst zijn weer vragen en antwoorden opgenomen met internationale aspecten.
  De jurisprudentie heeft zich in 2023 ook weer uitgesproken over heel veel punten die de grensoverschrijdende werknemer of gepensioneerde raken, zoals de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, heffingskortingen, werkkostenregeling, belastingverdragen en 30%-regeling. De internationale waardeoverdracht van pensioen is een heikel punt bij het Europese Hof van Justitie.
  Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment van schrijven is uiteraard nog niet alles bekend. Maar u kunt er zeker van zijn dat een keur van onderwerpen van belang voor uw praktijk de revue passeren.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2023.

  De aangifte 2023 staat weer voor de deur. Welke jurisprudentie, lopende procedures zijn van belang voor de aangifte 2023 van grensoverschrijdende werknemers? Op welke punten is in de loop van 2023 een en ander gebeurd? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2024 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2023, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes. Na deze dag bent u weer helemaal bij over de ontwikkelingen bij het grensoverschrijdend werken en wonen van de afgelopen 12 maanden en bent u klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2024

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Versobering 30%-regeling
  • Afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht
  • 10% afkoop pensioen en lijfrente wordt mogelijk in 2024
  • Aftopping 30%-regeling


  Nieuwe verdragen

  • Nieuwe belastingverdrag met België
  • Nieuwe per 1 januari 2024 in werking getreden belastingverdragen


  Beleid

  • Sociale zekerheid – nieuwe ontwikkelingen rondom thuiswerken (framework agreement)
  • Nieuwe Europese richtlijnen gegevensuitwisseling
  • Besluit voorkoming dubbele belasting
  • Besluit middeling
  • Belgisch beleid over thuiswerken en vaste inrichting


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Infractieprocedure internationale waarde-overdracht van pensioen


  Jurisprudentie

  • Belangrijke jurisprudentie over internationale belastingheffing (heffingskortingen, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, verdragstoepassing etc.), sociale zekerheid (thuiswerken), arbeidsrecht (goed werkgeverschap en belastingverdragen) en verblijfsrecht

  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Vervolg en Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2023 in relatie tot de belastingaangifte

  14.45 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Dit seminar is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 6 februari 2024, 10.00 - 14.45 uur

  Locatie
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 525,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief handouts, koffie, thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal

  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: 40 punten (scholing-kennis) in aanvraag
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.