Nieuw belastingverdrag met België

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België lopen al jaren. Aangekondigd is al dat het (hoog)lerarenartikel zal wijzigen. Maar ook het pensioenartikel, bestuurdersartikel etc. wijzigen mogelijk. De verwachting is dat er op afzienbare termijn overeenstemming bereikt wordt. Dan zullen ook de teksten bekend worden. Gezien het grote belang voor de praktijk van dit nieuwe verdrag willen we u dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gevolgen.

 • Omschrijving Open or Close

  De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België lopen al jaren. Zowel in het Belgische als het Nederlandse parlement is al aangekondigd dat er vrijwel overeenstemming over het nieuwe verdrag zou bestaan. Echter er is nog niets bekend gemaakt over het nieuwe verdrag, ook niet of er al een overeenstemming is. Gezien het grote belang voor de praktijk van dit nieuwe verdrag willen we echter zo snel mogelijk nadat de teksten bekend zijn daar aandacht aan besteden.

  Nu de verwachting is dat er op afzienbare termijn overeenstemming bereikt wordt, zullen ook de teksten mogelijk bekend worden. Als de teksten dan inderdaad bekend zijn, willen we u op 12 oktober 2023 op de hoogte brengen van de gevolgen die dit nieuwe verdrag zal hebben.

  Tijdens deze studiedag zullen we de aanleiding van het nieuwe verdrag bespreken en uiteraard de wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag gedetailleerd behandelen. Bekend is al dat het (hoog)lerarenartikel zal wijzigen. Het arbeidsartikel wijzigt mogelijk ook in verband met het toegenomen thuiswerken van grensarbeiders. Maar ook het pensioenartikel en het bestuurdersartikel wijzigen mogelijk. Deze sluiten niet meer aan bij het Nederlandse en Belgische verdragsbeleid. Daarnaast zullen de MLI-bepalingen die al per 1 januari 2022 van toepassing zijn, mogelijk in de verdragstekst worden opgenomen. Dat heeft onder meer gevolgen voor het artikel over de voorkoming van dubbele belasting en hybride entiteiten.

  Dit seminar vindt dus plaats op voorwaarde dat de teksten van het verdrag tijdig zijn gepubliceerd.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit seminar zijn de heer mr. dr. A. Cools en de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Andy Cools is werkzaam bij de Nederlandse Belastingdienst als specialist internationaal belastingrecht. Voorheen was hij belastingadviseur. Andy is een veelgevraagd spreker en publiceert regelmatig in nationale en internationale fiscale tijdschriften.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur         Deel 1 (door Carlo Douven)

  • Totstandkoming nieuwe belastingverdrag
  • Wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag
  • Wijzigingen in de artikelen 15 en verder (mogelijk: arbeidsartikel, hooglerarenartikel, pensioenen, bestuurders, voorkoming dubbele belasting etc.)

  11.00 uur         Pauze

  11.30 uur         Vervolg deel 1

  12.00 uur         Deel 2 (door Andy Cools)

  • Wijzigingen tot en met artikel 14

  13.00 uur         Lunchpauze

  13.45 uur         Vervolg deel 2

  16.00 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Dit seminar is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Donderdag 12 oktober 2023, 9.30 - 16.00 uur

  Locatie
  Willem II Fabriek
  Boschdijkstraat 100
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Willem II Fabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch. Als u met de auto komt, kunt u direct bij het gebouw parkeren, op P1, P2 of P3.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 549,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief handouts, koffie, thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten
  RB: 5 punten fiscaal
  in aanvraag
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 5 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 5 punten.)
  NIRPA: ca. 50 punten (scholing-kennis) in aanvraag
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (5 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.