De vaste inrichting

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

De vaste inrichting van de werkgever vormt bij grensoverschrijdend werken de drempel die voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. kan leiden tot belastingheffing in het werkland. Ook voor werknemers en bestuurders is relevant of in het werkland sprake is van een vaste inrichting, omdat dan daar vanaf de eerste dag belastingheffing is. In de relatie met België is juist voor deze complicatie eind 2023 een overeenkomst gesloten over de vraag wanneer thuiswerken tot een vaste inrichting leidt. Tijdens deze studieochtend verkennen we het begrip vaste inrichting en passen het toe op de praktijk van grensoverschrijdend werken en ondernemen.

 • Omschrijving Open or Close

  Bij grensoverschrijdend werken is de vaste inrichting een belangrijk aandachtspunt. De vaste inrichting vormt de drempel die kan leiden tot al dan niet belastingheffing in het werkland voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. Maar ook voor werknemers en bestuurders is het van belang om te weten of sprake is van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland. Dan is er immers vaak al vanaf dag 1 belastingheffing in dat werkland. In de relatie met België is juist voor deze complicatie eind 2023 de overeenkomst gesloten over de vraag wanneer thuiswerken tot een vaste inrichting leidt.
  Wanneer is sprake van een vaste inrichting in het werkland? Wat zijn de recente ontwikkelingen, zoals het nieuwe Multilaterale instrument, de aanpassing van het commentaar OESO-modelverdrag en de jurisprudentie? Bij welke regels is het van belang om vast te stellen of sprake is van een vaste inrichting? Tijdens de studieochtend gaan we het begrip vaste inrichting verkennen en toepassen op praktijkgevallen van grensoverschrijdend werken of ondernemen. We zullen zeker ingaan op diverse praktijkvoorbeelden. Dus zowel de theorie als praktijk komt aan bod.

  We gaan onder meer in op:

  • 5 OESO-modelverdrag – vaste inrichting
  • Thuis werken en vaste inrichting
  • Overeenkomst Nederland-België van 23 december 2023 (VI en thuiswerken werknemers)
  • Het multilaterale instrument
  • BEPS actiepunt 7 over de vaste inrichting – uitbreidingen en beperkingen van vaste inrichting-begrip
  • 7 OESO-modelverdrag – winst uit onderneming / inkomsten uit zelfstandige arbeid
  • 15, par. 2 OESO-modelverdrag – inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid
  • Toerekening winst of loon aan een vaste inrichting.
 • Sprekers Open or Close

  De sprekers tijdens dit webinar zijn de heer mr. B. (Bastiaan) M.M. Diddden en mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven

  Bastiaan Didden is werkzaam als bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in een vaktechnische functie. In 2019 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht met het fiscale proefschrift ‘Grensoverschrijdende kwalificatieproblematiek: tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen’. Hij verzorgt regelmatig presentaties en hij heeft diverse (co-)publicaties op zijn naam staan.

  Carlo Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur Vaste inrichting – theorie en ontwikkelingen

  • Vaste inrichting – art. 5 OESO-modelverdrag
  • BEPS actiepunt 7 – vaste inrichting
  • Toerekening van winst of loon aan een vaste inrichting
  • Bestuurders en het vaste inrichting-vraagstuk

  11.00 uur Pauze

  11.15 uur Vaste inrichting in belastingverdragen en praktijk

  • Art. 7 OESO-modelverdrag – winst uit onderneming / inkomsten uit zelfstandige arbeid
  • Art. 15, par. 2 OESO-modelverdrag – inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid
  • Thuis werken en vaste inrichting
  • Jurisprudentie
  12.45 uur Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor wat meer ervaren belastingadviseurs, die te maken hebben met internationaal opererende bedrijven, DGA's, ondernemers, ZZP-ers, BVBA's, bestuurders en/of werknemers.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 20 juni 2024, 9.30 - 12.45 uur

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten van dit webinar bedragen € 395,- (excl. btw).

  PE-punten in aanvraag:
  NOB: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld. (3 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten fiscaal
  NBA: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld. (3 punten).
  NOvA: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld. (3 punten PO).
  NIRPA: Alleen op verzoek.
  NOAB: Alleen op verzoek.

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.