Webinars: mobiliteit, sociale zekerheid, thuiswerken, actualiteiten

Tijd: 9.30 - 16.50 uur
Locatie: Online webinars

Deze reeks webinars biedt u op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans en Stijn Wichers), Internationale sociale zekerheid (door Nick Tax en Arnoud Driessen), Thuiswerken (door Miriam Michiels en Evelien de Jong) en Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven). U kunt ze alle vier volgen, of er een, twee of drie uitkiezen. Schrijf nu in.

 • Omschrijving Open or Close

  Door middel van een reeks van 4 webinars bieden we op 1 dag een overzicht en update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans en Stijn Wichers), Internationale sociale zekerheid (door Nick Tax en Arnoud Driessen), Thuiswerken (door Miriam Michiels en Evelien de Jong) en Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven).

  Webinar 1  09.30 - 10.50 uur   Internationale mobiliteit, door Jo Sijstermans en Stijn Wichers

  Webinar 2  11.30 - 12.50 uur   Internationale sociale zekerheid, door Nick Tax en Arnoud Driessen

  Webinar 3  13.30 - 14.50 uur   Thuiswerken, door Miriam Michiels en Evelien de Jong

  Webinar 4  15.30 - 16.50 uur   Grensarbeiders, Actualiteiten Grensoverschrijdend werken door Carlo Douven

  Het programma bestaat uit 4 webinars van elk 1 uur en 20 minuten, met daartussen telkens een pauze.

  U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers bij deze webinars zijn:

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven
  Carlo is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

  Mr. A.A.G. (Arnoud) Driessen
  Arnoud is Senior Manager People Advisory Services van EY Belastingadviseurs LLP, gespecialiseerd in de internationale sociale zekerheid.

  Mr. E.A.C. (Evelien) de Jong
  Evelien is werkzaam als senior manager bij het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services. Zij is gespecialiseerd in internationaal belasting- en sociaal zekerheidsrecht, met speciale aandacht voor thuiswerken vanuit perspectief van werkgever en werknemer.

  Mr. M. (Miriam) Michiels
  Miriam is werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services, en gespecialiseerd in de loonheffingen en de thuiswerkende werknemer, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief.

  Drs. J.J.G. (Jo) Sijstermans
  Jo was tot voor kort werkzaam bij de Belastingdienst GO Maastricht en kantoor Buitenland te Heerlen. Hij is specialist (inter)nationale loonbelasting en premieheffing, docent en auteur.

  N. (Nick) Tax
  Nick is juridisch medewerker bij het Bureau Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank te Breda. Hij geeft regelmatig voorlichting en advies over sociale wetgeving bij grensoverschrijding. Nick is tevens docent sociale verzekeringen, met als specialiteit volksverzekeringen en internationaal recht.

  Mr. S. (Stijn) Wichers
  Stijn is Manager Tax Specialties (Global Mobility) bij EY People Advisory Services. Hij heeft hij vele jaren praktijkervaring met internationale mobiliteit.

 • Programma Open or Close

  U kunt aan allevier de webinars meedoen, of er een, twee of drie uitkiezen. Geef de webinars van uw keuze aan op het inschrijfformulier.

  Webinar 1  09.30 - 10.50 uur   Internationale mobiliteit, door Jo Sijstermans en Stijn Wichers
  Grensoverschrijdend werken binnen de Europese Unie is gebaseerd op de grondvrijheden van het Verdrag van de werking van de Europese Unie: het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging van ondernemers. Samen met hun werkgevers vragen zowel uitgaande als inkomende werknemers zich af in welk land ze belasting moeten betalen en onder welk socialezekerheidsstelsel ze verzekerd zijn, als gevolg van het grensoverschrijdend werken. In deze workshop worden de algemene regels rondom de (inter-)nationale belastingheffing en verzekerings- en premieplicht van grensoverschrijdende werknemers behandeld. Deze belastingheffing en verzekerings- en premieplicht lopen van oudsher (inter-)nationaal niet gelijk. Het salaris van een grensoverschrijdende werknemer kan in het ene land belast zijn, terwijl de werkgever in het andere land premies moet inhouden en afdragen omdat de werknemer daar sociaal verzekerd is. Naast de hoofdregels in het internationale fiscale recht komen, o.a. de valkuilen bij belastingverdragen, de zgn. “183 dagenbepaling” en het in- en uitlenen van personeel of zelfstandigen aan de orde. Op het gebied van de sociale zekerheid bespreken we de hoofdregels en uitzonderingen (detacheren) in de sociale zekerheidsverordening (EU) nr. 883/2004. Actuele jurisprudentie wordt behandeld, net als de a-typische arbeidsrelaties en het werken in twee of meer lid-staten. We behandelen de belangrijkste aandachtspunten bij een steeds toenemende internationale mobiliteit van werknemers en zelfstandigen, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

  Webinar 2  11.30 - 12.50 uur   Internationale sociale zekerheid, door Nick Tax en Arnoud Driessen
  Algemene beginselen van sociale zekerheid bij werken over de grens, recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wijzigingen in regelgeving en andere bijzonderheden.
  Bij grensoverschrijdend werken is het van belang om te bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Tijdens dit webinar zullen Nick Tax (Sociale Verzekeringsbank) en Arnoud Driessen (Ernst & Young Belastingadviseurs) u informeren over de algemene beginselen, een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak en relevante wijzigingen in regelgeving

  Webinar 3  13.30 - 14.50 uur   Thuiswerken, door Miriam Michiels en Evelien de Jong
  Thuiswerken, hybrid work, remote work, virtual work. Als gevolg van Corona heeft het thuiswerken een enorme vlucht genomen. Werkgevers hebben daarop vaak al beleid ontwikkeld, niet alleen voor tijdens de Corona-periode, maar vooral ook voor de periode daarna. Toch zien we nog veel werkgevers worstelen met het opstellen van het thuiswerkbeleid, vanuit HR- en kostenperspectief, maar ook de fiscale en administratieve elementen. Daarnaast worden grensoverschrijdende werknemers daarbij regelmatig over het hoofd gezien, terwijl daar lastige vraagstukken kunnen spelen. Met name als een werknemer in zijn woonland thuiswerkt, waarbij zijn woonland niet zijn werkland is: dan kan zijn belasting- of premieplicht wijzigen. Tijdens deze workshop bespreken we de gevolgen van het thuiswerken vanuit nationaal en internationaal perspectief. Daarnaast gaan we in op de overgangsregels en de regelgeving vanaf 1 januari 2022. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Beleidskeuzes: wie mag er thuis werken? Wat wilt u met uw thuiswerkbeleid bereiken? Hoeveel mag er thuisgewerkt worden? Op vrijwillige basis of niet? Met welke ideeën speelt eenieder?
  • Heeft de werkgever ook inzicht in het aantal thuiswerkdagen?
  • Wat zijn voor de buitenlandse werknemer de gevolgen van het thuiswerken, of anders werken, vanuit loon/inkomstenbelasting en sociale zekerheidsperspectief?
  • Wat is de impact op uw payroll administratie?
  • Wat als het thuiswerken een impact heeft op het netto inkomen van de werknemer of zijn sociale zekerheidsuitkeringen?
  • Hoe verhoudt een sociale zekerheidsswitch zich tot aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw en loondoorbetaling bij ziekte?
  • Welke vergoedingen zijn (belastingvrij) mogelijk? En wat is de fiscale impact voor overige vergoedingen en verstrekkingen, zoals reiskostenvergoedingen, auto’s en thuiswerkvergoedingen?
   Wat betekent de nieuwe thuiswerkvergoeding voor uw organisatie? En heeft u uw administratie hier al op ingericht?
  • Heeft dit ook gevolgen voor de werkkostenregeling?
  • High-level: Zijn er daarnaast ook gevolgen voor de winstbelasting? Of immigratie? Arbeidsrecht?
  • Mag u buitenlandse werknemers, anders dan uw Nederlandse werknemers, beperken in het thuiswerken?

  Tijdens deze sessie bespreken we met u de gevolgen van het thuiswerken van de nationale werknemer en de werknemer die in een ander land woont dan zijn reguliere werkland. We focussen in principe op situaties binnen de EU.

  Webinar 4  15.30 - 16.50 uur   Actualiteiten Grensoverschrijdend werken 2021/2022, door Carlo Douven
  In deze workshop worden de actualiteiten bij het grensoverschrijdend werken aan de orde gesteld, zoals u dat bij het jaarcongres gewend bent. Welke ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben de belangrijkste impact gehad op het grensoverschrijdend werken, denk daarbij aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting, internationale aspecten regeling voor vervroegde uittreding, de Covid-19-maatregelen etc.. Uiteraard kijken we ook vooruit naar de te verwachten ontwikkelingen, o.a. nieuwe belastingverdragen (wijziging belastingverdrag met Duitsland), regels voor thuiswerken) en de bestaande onzekerheden (lopende jurisprudentie bijv. ten aanzien van de 30%-regeling, heffingskortingen en het werken in meerdere landen). U wordt bijgepraat, zodat u weer up-to-date bent. De onderwerpen worden zo nodig op het laatste moment, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, bijgesteld.

  Het programma bestaat uit 4 webinars, van elk 1 uur en 20 minuten, met daartussen telkens een pauze. U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Voor wie? Open or Close

  Deze webinars zijn bedoeld voor adviseurs en andere professionals die regelmatig te maken hebben met mensen die voor korte of langere tijd werken buiten het land waarin ze normaal wonen. Daarbij kan het gaan om zowel expats, impats, grensarbeiders of business travellers. Die professionals zijn ondermeer:

  • HR-managers, personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten, belastingadviseurs
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Medewerkers van universiteiten
  • Advocaten
  • Accountants
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Compensation & Benefits-specialisten
  • Medewerkers van uitzendorganisaties
  • Financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • en anderen die regelmatig professioneel te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 21 juni 2021, 9.30 - 16.50 uur.

  Inlog
  Deze webinars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen:
  € 449,- als u alle vier de bijeenkomsten wilt volgen
  € 359,- voor drie sessies
  € 259,- voor twee sessies
  € 139,- voor een sessie.
  Telkens excl. btw. Dit is inclusief de gebruikte presentaties en eventuele naslagdocumenten, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten in aanvraag:                
  RB: 1,5 punt fiscaal per bijeenkomst (6 punten voor het totaal).
  NIRPA/RPP: 13 punten per bijeenkomst (52 punten scholing-kennis voor het totaal)
  NOB: Leden van de NOB kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten voor het geheel, of naar rato).
  NBA: Leden van de NBA kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat. (5 uur/punten voor het geheel, of naar rato).
  NOvA: Advocaten kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten PO voor het geheel, of naar rato).
  NOAB: Alleen op verzoek, geef dit svp aan bij uw aanmelding.

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen.