Privacy Statement

Grensoverschrijdend werken Grensoverschrijdend werken, gevestigd aan Prins Bernhardlaan 6, 5251 EP Vlijmen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.grensoverschrijdendwerken.nl

Prins Bernhardlaan 6
5251 EP Vlijmen
Nederland
+31 (0)6190 412 18

Marco Wijnberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Grensoverschrijdend werken. Hij is te bereiken via marco@grensoverschrijdendwerken.nl

 

Privacy Statement

Vastleggen en verwerking van gegevens

Grensoverschrijdend werken Iegt in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens van abonnees, cursisten en bezoekers van de website worden vastgelegd voor de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening. Met uw toestemming worden deze gegevens verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen en acties met betrekking tot onze diensten, in de brede zin van het woord. Hierbij streeft Grensoverschrijdend werken ernaar om rekening te houden met uw voorkeuren, interesses en vakgebied. Grensoverschrijdend werken neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Grensoverschrijdend werken respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Grensoverschrijdend werken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Lees onderstaand hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens worden verwerkt

Grensoverschrijdend werken verwerkt de gegevens die u bij uw informatieaanvraag of inschrijving op een van onze producten en/of diensten aan ons doorgeeft. Wij verwerken deze gegevens indien u producten en/of diensten van ons afneemt. Dit kan via onze website, telefonisch, per post of per email.

Waarvoor verwerken wij gegevens

Grensoverschrijdend werken verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor de uitvoering van de overeenkomsten zoals bevestiging van deelname aan onze congressen en opleidingen of het afsluiten van een abonnement. Voor de registratie hiervan maken wij gebruik van een online registratiesysteem.

Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen op uw vakgebied, rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media. Om een aanbod op maat te maken houden wij rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvraag die u bij ons doet om een aanbod op maat te ontvangen, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Persoonsgegevens bij congressen met samenwerkingspartners

Indien u zich inschrijft en deelneemt aan een congres, geeft u toestemming om voor dat betreffende congres, uw persoonsnaam, functieomschrijving en organisatienaam te delen met de samenwerkingspartners van dit congres; uw emailadres delen wij niet.

Beeldopnamen

U geeft hierbij toestemming dat tijdens onze congressen en opleidingen, beeldopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden voor toekomstige edities van deze congressen en opleidingen.

Email

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken hiervoor een e-mail marketing tool. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht of door de intrekking door te geven via info@grensoverschrijdend werken.nl.

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een inschrijving of contract met u, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Grensoverschrijdend werken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens.

Wij hanteren grote zorgvuldigheid ten aanzien van onze persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Tevens hebben wij met al onze verwerkers Verwerkingsovereenkomsten gesloten. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten uitoefenen

Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@grensoverschrijdendwerken.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Uw verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.